ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 554 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 34
Export Excel :
166. Khunchai S, Junking M, Suttitheptumrong A, Kooptiwut S, Haegeman G, Limjindaporn T, Yenchitsomanus PT.
NF-kB is required for dengue virus NS5-induced RANTES expression .
Virus Res.  2015.  197  92-100.
Department : physiology
Journal Name : Virus Res  / IF = 2.827
Source : Pubmed
167. Kitnarong N, Sriyakul C, Chinwattanakul S. .
A Prospective Study to Evaluate Intravitreous Ranibizumab as Adjunctive Treatment for Trabeculectomy in Neovascular Glaucoma.
Ophthalmol Ther.  2015. 
Department : Ophthalmology
Journal Name : Ophthalmol Ther
Source : Pubmed
168. Kittipassorn T, Peet DJ.
Hypoxia inducible factor single nucleotide polymorphisms: exploring the role of HIF polymorphisms in retinal disease.
CLINICAL AND EXPERIMENTAL OPHTHALMOLOGY.  2015.  43  (1): 1-2.
Department : Department of Physiology
Journal Name : CLINICAL AND EXPERIMENTAL OPHTHALMOLOGY  / IF = 2.347
Source : ISI
169. Kizito, H; Gaur, A; Prasitsuebsai, W; Rakhmanina, N; Chokephaibulkit, K; Fourie, J; Bekker, LG; Shao, YW; Bennett, S; Quirk, E.
Changes in renal laboratory parameters and bone mineral density in treatment-naive HIV-1-infected adolescents initiating therapy with INSTI-based single-tablet regimens containing tenofovir alafenamide or tenofovir disoproxil fumarate.
JOURNAL OF THE INTERNATIONAL AIDS SOCIETY.  2015.  18 
Department : Department of Pediatrics
Journal Name : JOURNAL OF THE INTERNATIONAL AIDS SOCIETY  / IF = 5.090
Source : ISI
170. Klaisuban W, Leksrisakul P, Riansuwan W, Setakornnukul J, Pongpaibul A.
Standardization of the Colorectal Carcinoma Surgical Pathology Report. .
Asian Archives of Pathology.  2015.  11  (1): 36-42.
Department : Pathology
Journal Name : Asian Archives of Pathology
Source : ISI
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now