ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 554 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 33
Export Excel :
161. Khejonnit V, Pratumvinit B, Reesukumal K, Meepanya S, Pattanavin C, Wongkrajang P. .
Optimal criteria for microscopic review of urinalysis following use of automated urine analyzer. .
Clin Chim Acta.  2015.  439  1-4.
Department : Clinical Pathology
Journal Name : Clin Chim Acta  / IF = 2.764
Source : Pubmed
162. Khongwichit S., Libsittikul S., Yoksan S., Auewarakul P., Suputtamongkol Y., Smith D.R.
Retrospective screening of acute undifferentiated fever serum samples with universal flavivirus primers.
Journal of Infection in Developing Countries.  2015.  9  (7): 760-764.
Department : Department of Medicine, Department of Microbiology
Journal Name : Journal of Infection in Developing Countries  / IF = 1.138
Source : Scopus
163. Khositseth S, Uawithya P, Somparn P, Charngkaew K, Thippamom N, Hoffert JD, Saeed F, Michael Payne D, Chen SH, Fenton RA, Pisitkun T. .
Autophagic degradation of aquaporin-2 is an early event in hypokalemia-induced nephrogenic diabetes insipidus. .
Scientific Reports.  2015.  5 
Department : Physiology
Journal Name : Scientific Reports  / IF = 5.578
Source : Pubmed
164. Khuhapinant, A.; Naorungroj, T. .
CLINICAL COURSE AND OUTCOME OF NEWLY DIAGNOSED ACUTE LEUKEMIA PATIENTS PRESENTED WITH HYPERLEUKOCYTOSIS IN THAILAND: A 10-YEAR SINGLE-CENTER RETROSPECTIVE STUDY .
HAEMATOLOGICA.  2015.  100  628-628.
Department : Medicine
Journal Name : HAEMATOLOGICA  / IF = 5.814
Source : ISI
165. Khuhapinant, A.; Utchariyaprasit, E. .
STUDY OF IMMATURE PLATELET FRACTION AND POTENTIAL ROLE IN DIFFERENTIATING VARIOUS CAUSES OF THROMBOCYTOPENIA .
HAEMATOLOGICA.  2015.  100  770-770.
Department : Medicine
Journal Name : HAEMATOLOGICA  / IF = 5.814
Source : ISI
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now