ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 554 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 28
Export Excel :
136. Jitmuang A, Nation RL, Koomanachai P, Chen G, Lee HJ, Wasuwattakul S, Sritippayawan S, Li J, Thamlikitkul V, Landersdorfer CB. .
Extracorporeal clearance of colistin methanesulphonate and formed colistin in end-stage renal disease patients receiving intermittent haemodialysis: implications for dosing.
J Antimicrob Chemother.  2015. 
Department : Medicine
Journal Name : J Antimicrob Chemother  / IF = 5.439
Source : Pubmed
137. Jitmuang A, Panackal AA, Williamson PR, Bennett JE, Dekker JP, Zelazny AM. .
Performance of the Cryptococcal Antigen Lateral Flow Assay in Non-HIV Related Cryptococcosis .
J Clin Microbiol.  2015.  54  (2): 460-463.
Department : Medicine
Journal Name : J Clin Microbiol  / IF = 3.993
Source : Pubmed
138. Jitmuang, A; Munjit, P; Foongladda, S.
PREVALENCE AND FACTORS ASSOCIATED WITH MULTIDRUG-RESISTANT TUBERCULOSIS AT SIRIRAJ HOSPITAL, BANGKOK, THAILAND.
SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH.  2015.  46  (4): 697-706.
Department : Department of Medicine, Department of Microbiology
Journal Name : SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH  / IF = 0.719
Source : ISI
139. Jittavisutthikul S, Thanongsaksrikul J, Thueng-In K, Chulanetra M, Srimanote P, Seesuay W, Malik AA, Chaicumpa W. .
Humanized-VHH Transbodies that Inhibit HCV Protease and Replication. .
Viruses.  2015.  7  (4): 2030-2056.
Department : Parasitology
Journal Name : Viruses  / IF = 3.524
Source : Pubmed
140. Jongvanitpak, Rasamee; Vichyanond, Pakit; Veskitkul, Jittima; Jirapongsananuruk, Orathai; Visitsunthorn, Nualanong; Pacharn, Punchama .
Allergen Sensitization in Thai Children with Ocular Allergy .
JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY.  2015.  135  (2): AB56-AB56.
Department : Pediatrics
Journal Name : JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY  / IF = 11.476
Source : ISI
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now