ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 554 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 25
Export Excel :
121. Hartmann S, Winkelmann R, Metcalf RA, Treetipsatit J, Warnke RA, Natkunam Y, Hansmann ML. .
Immunoarchitectural patterns of progressive transformation of germinal centers with and without nodular lymphocyte-predominant Hodgkin lymphoma.
Hum Pathol.  2015.  46  (11): 1655-1661.
Department : Pathology
Journal Name : Hum Pathol
Source : ISI
122. Hartmann, S., Winkelmann, R., Metcalf, R.A., Treetipsatit, J., Warnke, R.A., Natkunam, Y., Hansmann, M.-L. .
Immunoarchitectural patterns of progressive transformation of germinal centers with and without nodular lymphocyte-predominant Hodgkin lymphoma .
Human Pathology.  2015.  46  (11): 1655-1661.
Department : Pathology
Journal Name : Human Pathology  / IF = 2.769
Source : Scopus
123. Homkham, N., Cressey, T.R., Bouazza, N., Chanta, C., Aurpibul, L., Narkbunnam, T., Krikajornkitti, S., Kamonpakorn, N., Lallemant, M., Ingsrisawang, L., Salvadori, N., Treluyer, J.M., Urien, S., Jourdain, G. .
Efavirenz concentrations and probability of HIV replication in children .
Pediatric Infectious Disease Journal.  2015.  34  (11): 1214-1217.
Department : Pediatrics
Journal Name : Pediatric Infectious Disease Journal  / IF = 2.723
Source : Scopus
124. Howitt B.E., Hanamornroongruang S., Lin D.I., Conner J.E., Schulte S., Horowitz N., Crum C.P., Meserve E.E. .
Evidence for a Dualistic Model of High-grade Serous Carcinoma: BRCA Mutation Status, Histology, and Tubal Intraepithelial Carcinoma.
American Journal of Surgical Pathology.  2015.  39 
Department : Pathology
Journal Name : American Journal of Surgical Pathology  / IF = 4.592
Source : Scopus
125. Hughes, T. P.; Larson, R. A.; Kim, D. W.; Issaragrisil, S.; le Coutre, P. D.; Lobo, C.; Dubruille, V.; Kuliczkowski, K.; Jootar, S.; Clark, R. E.; Hochhaus, A.; Saglio, G.; Kemp, C.; Deng, W.; Menssen, H. D.; Kantarjian, H. M. .
EFFICACY AND SAFETY OF NILOTINIB VS IMATINIB IN PATIENTS WITH NEWLY DIAGNOSED CHRONIC MYELOID LEUKEMIA IN CHRONIC PHASE: 6-YEAR FOLLOW-UP OF ENESTND .
HAEMATOLOGICA.  2015.  100  61-61.
Department : Medicine
Journal Name : HAEMATOLOGICA  / IF = 5.814
Source : ISI
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now