ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 554 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 24
Export Excel :
116. Grossman T., Saktanasate J., Shields C.L. .
PDT for subretinal fluid from choroidal nevus .
Retina Today.  2015.  2015  (nov): 46-48.
Department : Ophthalmology
Journal Name : Retina Today  / IF = 0.099
Source : Scopus
117. Gupta R, Dhyani M, Kendzerska T, Pandi-Perumal SR, BaHammam AS, Srivanitchapoom P, Pandey S, Hallett M. .
Restless legs syndrome and pregnancy: prevalence, possible pathophysiological mechanisms and treatment. .
Acta Neurol Scand.  2015. 
Department : Medicine
Journal Name : Acta Neurol Scand  / IF = 2.395
Source : Pubmed
118. Han N., Wright S.T., O'Connor C.C., Hoy J., Ponnampalavanar S., Grotowski M., Zhao H.X., Kamarulzaman A., Ellis D., Bloch M., Franic T., Agrawal S., McCann L., Cunningham N., Vincent T., Allen D., Little J.L., Smith D., Gray C., Baker D., Vale R., Templeton D.J., Dijanosic C., Jackson E., McCallum K., Taylor S., Cooper D., Carr A., Lee F., Hesse K., Sinn K., Norris R., Finlayson R., Prone I., Jackson E., Shakeshaft J., Brown K., McGrath C., McGrath V., Halligan S., Wray L., Read P., Lu H., Couldwell D., Smith D., Furner V., Watson J., Lawrence C., Mulhall B., Law M., Petoumenos K., McManus H., Bendall C., Boyd M., Kulatunga A., Knibbs P., Chuah J., Ngieng M., Dickson B., Russell D., Downing S., Sowden D., Broom J., Taing K., Johnston C., McGill K., Orth D., Youds D., Kelly M., Gibson A., Magon H., Donohue W., Moore R., Edwards S., Liddle R., Locke P., Roth N.J., Nicolson J., Lau H., Read T., Silvers J., Zeng W., Watson K., Bryant M., Price S., Ratanasuwan W., Sriondee R.
HIV and aging: Insights from the Asia Pacific HIV Observational Database (APHOD).
HIV Medicine.  2015.  16  (3): 152-160.
Department : Preventive and Social Medicine
Journal Name : HIV Medicine  / IF = 3.454
Source : Scopus
119. Haque MF, Boonhok R, Prammananan T, Chaiprasert A, Utaisincharoen P, Sattabongkot J, Palittapongarnpim P, Ponpuak M.
Resistance to cellular autophagy by Mycobacterium tuberculosis Beijing strains.
Innate Immun.  2015.  2015 Jul 9 
Department : Department of Microbiology
Journal Name : Innate Immun  / IF = 3.271
Source : Pubmed
120. Harnroongroj T, Tangmanasakul A, Choursamran N, Sudjai N, Harnroongroj T. .
Measurement technique of calcaneal varus from axial view radiograph. .
Indian J Orthop.  2015.  49  (2): 223-226.
Department : Orthopaedic Surgery
Journal Name : Indian J Orthop  / IF = 0.640
Source : Pubmed
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now