ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 554 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 18
Export Excel :
86. Chuaychoo B, Luangdansakun N, Chierakul N, Ruangchira-Urai R, Amornpichetkul K, Thongcharoen P, Muangman N.
Pathological confirmed diagnosis of asbestosis: the first case report in Thailand.
J Med Assoc Thai.  2015.  98  (3): 314-319.
Department : Pathology
Journal Name : J Med Assoc Thai
Source : ISI
87. Chularojanamontri L, Tuchinda P, Kulthanan K, Varothai S, Winayanuwattikun W.
A double-blinded, randomized, vehicle-controlled study to access skin tolerability and efficacy of an anti-inflammatory moisturizer in treatment of acne with 0.1% adapalene gel.
J Dermatolog Treat.  2015.  1-21.
Department : Department of Dermatology
Journal Name : J Dermatolog Treat  / IF = 1.669
Source : Pubmed
88. Claimon A, Bang JI, Cheon GJ, Kim EE, Lee DS. .
Malignant Peritoneal Mesothelioma Masquerades as Peritoneal Metastasis on (18)F-FDG PET/CT Scans; a Rare Diagnosis that Should Not Be Missed .
Nucl Med Mol Imaging.  2015.  49  (4): 325-328.
Department : Radiology
Journal Name : Nucl Med Mol Imaging  / IF = 0.675
Source : Pubmed
89. Claimon A, Chuthapisith S, Samarnthai N, Pusuwan P.
Metastatic Neuroendocrine Carcinoma of the Breast Identified by Tc-99m-HYNIC-TOC SPECT/CT: A Rare Case Report.
J Med Assoc Thai..  2015.  98  (8): 828-832.
Department : Pathology
Journal Name : J Med Assoc Thai.
Source : Scopus
90. Cohen, A; Jeyaindran, S; Kim, JY; Park, K; Sompradeekul, S; Tambunan, KL; Tran, H; Tsai, IC; Ward, C; Wong, R .
Treating pulmonary embolism in Pacific Asia with direct oral anticoagulants .
THROMBOSIS RESEARCH.  2015.  136  (2): 196-207.
Department : Medicine
Journal Name : THROMBOSIS RESEARCH  / IF = 2.447
Source : ISI
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now