ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 554 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 13
Export Excel :
61. Chanon Ngamsombat, Jitsupa Wongsripuemtet, Sriwimon Manochiopinig, Siriwan Piyapittayanan, Suvicha Chaovongphanit, Orasa Chawalparit, .
The Arcuate Fasciculus: Analysis of White Matter Connection in Thai Language System Using Diffusion Tensor Imaging and Feasibility in Lateralization of the Dominant Hemisphere .
Siriraj Med J.  2015.  67  205-212.
Department : radiology/Rehabilitation medicine
Journal Name : Siriraj Med J
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
62. Chanprapaph, Pharuhas; Dulyakasem, Chitnapin; Phattanchindakun, Buraya .
Sensitivity of multiple first trimester sonomarkers in fetal aneuploidy detection .
JOURNAL OF PERINATAL MEDICINE.  2015.  43  (3): 359-365.
Department : Obstetrics and Gynaecology
Journal Name : JOURNAL OF PERINATAL MEDICINE  / IF = 1.358
Source : ISI
63. Chaopotong P, Therasakvichya S, Leelapatanadit C, Jaishuen A, Kuljarusnont S. .
Ovarian Cancer in Children and Adolescents: Treatment and Reproductive Outcomes .
Asian Pac J Cancer Prev.  2015.  16  (11): 4787-4790.
Department : Obstetrics and Gynecology
Journal Name : Asian Pac J Cancer Prev
Source : Pubmed
64. Chatchotikawong U, Ruengkhachorn I, Leelaphatanadit C, Phithakwatchara N. .
8-year Analysis of the Prevalence of Lymph Nodes Metastasis, Oncologic and Pregnancy Outcomes in Apparent Early-Stage Malignant Ovarian Germ Cell Tumors.
Asian Pac J Cancer Prev.  2015.  16  (4): 1609-1613.
Department : Obstetrics and Gynaecology
Journal Name : Asian Pac J Cancer Prev  / IF = 1.500
Source : Pubmed
65. Chayachinda C., Titapant V., Ungkanungdecha A. .
Dyspareunia and Sexual Dysfunction after Vaginal Delivery in Thai Primiparous Women with Episiotomy.
Journal of Sexual Medicine.  2015. 
Department : Obstetrics and Gynaecology
Journal Name : Journal of Sexual Medicine  / IF = 3.150
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now