ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 554 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 10
Export Excel :
46. Bunyaratavej S., Prasertworonun N., Leeyaphan C., Chaiwanon O., Muanprasat C., Matthapan L. .
Distinct characteristics of Scytalidium dimidiatum and non-dermatophyte onychomycosis as compared with dermatophyte onychomycosis.
Journal of Dermatology.  2015. 
Department : Dermatology
Journal Name : Journal of Dermatology  / IF = 2.354
Source : Scopus
47. Bunyaratavej, S; Prasertyothin, S; Leeyaphan, C .
ATYPICAL PRESENTATION OF RECURRENT VARICELLA ZOSTER VIRUS INFECTION: A CASE REPORT AND REVIEW OF THE LITERATURE.
SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH.  2015.  46  (1): 27-29.
Department : Dermatology
Journal Name : SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH  / IF = 0.546
Source : ISI
48. Burbelo, Peter D.; Keller, Jason; Wagner, Jason; Klimavicz, James S.; Bayat, Ahmad; Rhodes, Craig S.; Diarra, Bassirou; Chetchotisakd, Ploenchan; Suputtamongkol, Yupin; Kiertiburanakul, Sasisopin; Holland, Steven M.; Browne, Sarah K.; Siddiqui, Sophia; Kovacs, Joseph A. .
Serological diagnosis of pulmonary Mycobacterium tuberculosis infection by LIPS using a multiple antigen mixture .
BMC MICROBIOLOGY.  2015.  15  (1):
Department : Medicine
Journal Name : BMC MICROBIOLOGY  / IF = 2.729
Source : Scopus
49. Cao B., Tan T.T., Poon E., Wang J.-T., Kumar S., Liam C.H.K., Ahmed K., Moral P., Qiu H., Barez M.Y., Buntaran L., Tampubolon O.E., Thamlikitkul V. .
Consensus statement on the management of methicillin-resistant Staphylococcus aureus nosocomial pneumonia in Asia .
Clinical Respiratory Journal.  2015.  9  (2): 129-142.
Department : Medicine
Journal Name : Clinical Respiratory Journal  / IF = 1.512
Source : Scopus
50. Cappellini MD, Porter JB, Musallam KM, Kattamis A, Viprakasit V, Galanello R, Taher AT. .
Development of a new disease severity scoring system for patients with non-transfusion-dependent thalassemia .
Eur J Intern Med.  2015.  28  91-6.
Department : Pediatrics
Journal Name : Eur J Intern Med  / IF = 2.891
Source : Pubmed
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now