ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 568 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 5
Export Excel :
21. Apisarnthanarak P, Tiangpug T, Pongpornsup S, Janpanich S, Suwannasit T. .
Comparison of pasteurized whole milk, UHT whole milk, water, and diluted iodine contrast as computed tomographic enteric contrasts.,.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2013.  96  (4): 467-476.
Department : Radiology
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand  / IF = 0.130
Source : Pubmed
22. Apisarnthanarak P., Apisarnthanarak A., Pongpaibul A., Roongruangchai K., Charatcharoenwitthaya P., Teerasamit W., Mundy L.M. .
Four Thai patients with chronic diarrhea, malabsorption, and weight loss. Diagnosis: Capillariasis associated with tubular narrowing of multiple small-bowel loops with fold effacement.
Clinical infectious diseases.  2013.  56  (8): 1147-1148.
Department : Radiology
Journal Name : Clinical infectious diseases  / IF = 9.374
Source : Scopus
23. Apiyasawat S., Sritara P., Ngarmukos T., Sriratanasathavorn C., Kasemsuwan P., .
Association of statin therapy with ventricular arrhythmias among patients with acute coronary syndrome .
Heart Asia.  2013.  5  (1): 39-41.
Department : Her Majesty' S Cardiac Center
Journal Name : Heart Asia
Source : Scopus
24. Aporntewan C., Pin-On P., Chaiyaratana N., Pongpanich M., Boonyaratanakornkit V., Mutirangura A.,.
Upstream mononucleotide A-repeats play a cis-regulatory role in mammals through the DICER1 and ago proteins .
Nucleic Acids Research.  2013.  41  (19): 8872-8885 .
Department : Office fot Research and Development
Journal Name : Nucleic Acids Research  / IF = 8.278
Source : Scopus
25. Aramwit P., Palapinyo S., Srichana T., Chottanapund S., Muangman P.
Silk sericin ameliorates wound healing and its clinical efficacy in burn wounds.
Archives of Dermatological Research.  2013.  305  (7): 585-594.
Department : Surgery
Journal Name : Archives of Dermatological Research  / IF = 2.708
Source : ISI
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now