ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 568 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 37
Export Excel :
181. Khuntayaporn, P; Montakantikul, P; Santanirand, P; Kiratisin, P; Chomnawang, MT .
Molecular investigation of carbapenem resistance among multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa isolated clinically in Thailand .
Microbiology and Immunology.  2013.  57  (3): 170-178.
Department : Microbiology
Journal Name : Microbiology and Immunology  / IF = 1.304
Source : ISI
182. Kiertiburanakul S., Chaiwarith R., Sirivichayakul S., Ditangco R., Jiamsakul A., Li P.C.K., Kantipong P., Lee C., Ratanasuwan W., Kamarulzaman A., Sohn A.H., Sungkanuparph S., .
Comparisons of Primary HIV-1 Drug Resistance between Recent and Chronic HIV-1 Infection within a Sub-Regional Cohort of Asian Patients .
PLoS ONE.  2013.  8  (6): e62057.
Department : Preventive and Social Medicine
Journal Name : PLoS ONE  / IF = 3.730
Source : Scopus
183. Kim D.H., Choi J.-Y., Kim H.W., Kim S.H., Chung D.R., Peck K.R., Thamlikitkul V., So T.M.-K., Yasin R.M.D., Hsueh P.-R., Carlos C.C., Hsu L.Y., Buntaran L., Lalitha M.K., Song J.-H., Ko K.S., .
Spread of carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii global clone 2 in Asia and AbaR-type resistance islands .
Antimicrobial Agents and Chemotherapy .  2013.  57   (11): 5239 -5246.
Department : Medicine
Journal Name : Antimicrobial Agents and Chemotherapy  / IF = 4.565
Source : Scopus
184. Kim M.J., Bae I.K., Jeong S.H., Kim S.H., Song J.H., Choi J.Y., Yoon S.S., Thamlikitkul V., Hsueh P.-R., Yasin R.M., Lalitha M.K., Lee K. .
Dissemination of metallo-β-lactamase-producing Pseudomonas aeruginosa of sequence type 235 in Asian countries.
Journal of Antimicrobial Chemotherapy .  2013.  68  (12): 2820-2824.
Department : Medicine
Journal Name : Journal of Antimicrobial Chemotherapy  / IF = 5.338
Source : Scopus
185. Kim, WJ; Kumthornthip, W; Oh, BM; Yang, EJ; Paik, NJ .
Feasibility of Video Clip Analysis on Effect of Botulinum Toxin-A Injection for Post-Stroke Upper Limb Spasticity .
TOXINS.  2013.  5  (5): 983-991.
Department : Rehabilitation Medicine
Journal Name : TOXINS
Source : ISI
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now