ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 568 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 33
Export Excel :
161. Julavijitphong S, Wichitwiengrat S, Tirawanchai N, Ruangvutilert P, Vantanasiri C, Phermthai T.
A xeno-free culture method that enhances Wharton's jelly mesenchymal stromal cell culture efficiency over traditional animal serum-supplemented cultures .
Cytotherapy.  2013. 
Department : Obstetrics and Gynecology/ Biochemistry
Journal Name : Cytotherapy  / IF = 3.055
Source : Pubmed
162. Kaewkungwal J., Pitisuttithum P., Rerks-Ngarm S., Nitayaphan S., Khamboonruang C., Kunasol P., Suntharasamai P., Pungpak S., Vanijanonta S., Bussaratid V., Maek-A-Nantawat W., Dhitavat J., Thongcharoen P., Pawarana R., Sabmee Y., Benenson M.W., Morgan P., O'Connell R.J., Kim J.
Issues in women's participation in a phase III community HIV vaccine trial in Thailand.
AIDS Research and Human Retroviruses.  2013.  29  (11): 1524-1534.
Department : Microbiology
Journal Name : AIDS Research and Human Retroviruses  / IF = 2.705
Source : Scopus
163. Kalpravidh R.W., Tangjaidee T., Hatairaktham S., Charoensakdi R., Panichkul N., Siritanaratkul N., Fucharoen S.
Glutathione redox system in β -Thalassemia/Hb e patients.
The Scientific World Journal.  2013.  2013 
Department : Biochemistry/Medicine/Thalassemia Research Center
Journal Name : The Scientific World Journal  / IF = 1.370
Source : Scopus
164. Kangwanpornsiri C., Jirapinyo P., Densupsoontorn N., Poungkaew J., Wongarn R., Thammonsiri N., Jatutipsompol C.
Growth of infants with cow's milk allergy fed chicken-based formula.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2013.  96  (1): 20-25.
Department : Pediatrics
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand  / IF = 0.130
Source : Pubmed
165. Kanlaya R., Fong-ngern K., Thongboonkerd V. .
Cellular adaptive response of distal renal tubular cells to high-oxalate environment highlights surface alpha-enolase as the enhancer of calcium oxalate monohydrate crystal adhesion.
Journal of Proteomics.  2013.  80  55-65.
Department : Office for Research and Development
Journal Name : Journal of Proteomics
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now