ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 568 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 22
Export Excel :
106. Chularojanamontri, L; Griffiths, CEM .
Biologic therapies in dermatology .
BRITISH JOURNAL OF HOSPITAL MEDICINE.  2013.  74  (1): 12-17.
Department : Dermatology
Journal Name : BRITISH JOURNAL OF HOSPITAL MEDICINE  / IF = 0.190
Source : Scopus
107. Chularojanamontri, L; Griffiths, CEM; Chalmers, RJG .
The responsiveness to change of the simplified psoriasis index.
JOURNAL OF THE EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY.  2013.  27  (4): 63-63.
Department : Dermatology
Journal Name : JOURNAL OF THE EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY  / IF = 2.694
Source : ISI
108. Chuthapisith S., Warnnissorn M., Amornpinyokiat N., Pradniwat K., Angsusinha T.
Metaplastic carcinoma of the breast with transformation from adenosquamous carcinoma to osteosarcomatoid and spindle cell morphology.
Oncology Letters.  2013.  6  (3): 728-732.
Department : Surgery/Pathology
Journal Name : Oncology Letters  / IF = 0.237
Source : Pubmed
109. Chutipongtanate S., Sutthimethakorn S., Chiangjong W., Thongboonkerd V. .
Bacteria can promote calcium oxalate crystal growth and aggregation.
Journal of Biological Inorganic Chemistry.  2013.  18  (3): 299-308.
Department : Office for Research and Development
Journal Name : Journal of Biological Inorganic Chemistry
Source : Scopus
110. Chutipongtanate S., Sutthimethakorn S., Chiangjong W., Thongboonkerd V., .
Erratum to: Bacteria can promote calcium oxalate crystal growth and aggregation  .
Journal of Biological Inorganic Chemistry.  2013.  18  (4): 485-486.
Department : Office for Research and Development
Journal Name : Journal of Biological Inorganic Chemistry
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now