ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 568 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 21
Export Excel :
101. Chuangsuwanich A., Lohsiriwat V. .
Augmentation rhinoplasty with custom-made S-shape silicone implant in Asians: A 15-year experience.
Indian Journal of Plastic Surgery.  2013.  46  (3): 533-537.
Department : Surgery
Journal Name : Indian Journal of Plastic Surgery  / IF = 0.235
Source : Scopus
102. Chuckpaiwong B, Korwutthikulrangsri E. .
Safety Area for Proximal Metatarsal Procedures. .
Foot Ankle Int..  2013.  34  (4): 579-581.
Department : Orthopaedic Surgery
Journal Name : Foot Ankle Int.  / IF = 1.218
Source : Pubmed
103. Chuenkongkaew W. .
Optic neuropathy: Beyond blind.
Neuro-Ophthalmology Japan.  2013.  31  (1): 105-108.
Department : Ophthalmology
Journal Name : Neuro-Ophthalmology Japan
Source : Scopus
104. Chularojanamontri L, Griffiths CE, Chalmers RJ. .
Responsiveness to change and interpretability of the Simplified Psoriasis Index (SPI). .
Journal of Investigative Dermatology.  2013. 
Department : Dermatology
Journal Name : Journal of Investigative Dermatology  / IF = 6.193
Source : Pubmed
105. Chularojanamontri L., Griffiths C.E.M., Chalmers R.J.G., .
The Simplified Psoriasis Index (SPI): A Practical Tool for Assessing Psoriasis .
Journal of Investigative Dermatology.  2013. 
Department : Dermatology
Journal Name : Journal of Investigative Dermatology
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now