ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 568 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 20
Export Excel :
96. Chokephaibulkit K, Saksawad R, Bunupuradah T, Rungmaitree S, Phongsamart W, Lapphra K, Maleesatharn A, Puthanakit T.
Prevalence of Vitamin D Deficiency Among Perinatally HIV-infected Thai Adolescents Receiving Antiretroviral Therapy.,.
Pediatr Infect Dis J .  2013.  32  (11): 1237-1239.
Department : Pediatrics
Journal Name : Pediatr Infect Dis J  / IF = 3.569
Source : Scopus
97. Chokephaibulkit, K., Assanasen, S., Apisarnthanarak, A., Rongrungruang, Y., Kachintorn, K., Tuntiwattanapibul, Y., Judaeng, T., Puthavathana, P.
Seroprevalence of 2009 H1N1 virus infection and self-reported infection control practices among healthcare professionals following the first outbreak in Bangkok, Thailand.
Influenza Other Respir Viruses.  2013.  7  (3): 359-363.
Department : Pediatrics/Medicine/Microbiology
Journal Name : Influenza Other Respir Viruses  / IF = 1.754
Source : Scopus
98. Chomchai C., Sonjaipanich S., Cheewaisrakul S. .
Patient expectations for health supervision advice in continuity clinic: Experience from a teaching hospital in Thailand .
Journal of the Medical Association of Thailand.  2013.  96  (1): 26-32.
Department : Pediatrics
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
99. Chuangsuwanich A., Arunakul S., Kamnerdnakta S. .
The Efficacy of Combined Herbal Extracts Gel in Reducing Scar Development at a Split-Thickness Skin Graft Donor Site.
Aesthetic Plastic Surgery.  2013.  1-8.
Department : Surgery
Journal Name : Aesthetic Plastic Surgery  / IF = 1.407
Source : Scopus
100. Chuangsuwanich A., Chortrakarnkij P., Kangwanpoom J.,.
Cost-effectiveness analysis in comparing alginate silver dressing with silver zinc sulfadiazine cream in the treatment of pressure ulcers .
Archives of Plastic Surgery .  2013.  40  (5): 589-596.
Department : Surgery
Journal Name : Archives of Plastic Surgery
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now