ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 568 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 14
Export Excel :
66. Chanprapaph P, Luttarapakul J, Siribariruck S, Boonyawanichkul S. .
Outcome of Non-protractile Nipple Correction with Breast Cups in Pregnant Women: A Randomized Controlled Trial.
Breastfeeding Medicine.  2013. 
Department : Obstetrics and Gynaecology
Journal Name : Breastfeeding Medicine  / IF = 1.651
Source : Pubmed
67. Chantrapanichkul P., Chawanpaiboon S.
Adverse pregnancy outcomes in cases involving extremely young maternal age.
International Journal of Gynecology and Obstetrics .  2013.  120  (2): 160-164.
Department : Obstetrics and Gynecology
Journal Name : International Journal of Gynecology and Obstetrics  / IF = 1.836
Source : Scopus
68. Chanvit Pornnoppadol, Nattakarn Wittoon, Sirinda Chanper. .
Reliability and Validity of Thai Version of the Diagnostic Interview for Children and Adolescents-Revised (DICA-R-P and DICA-R-A): for Diagnosis of Mood Disorders in Children and Adolescents.
J Psychiatr Assoc Thailand.  2013.  58  (2): 135-146.
Department : Department of Psychiatry
Journal Name : J Psychiatr Assoc Thailand  / IF = 0.347
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
69. Chaowalit N., Kittipovanonth M., Karaketklang K., Kitrattana B., Jakrapanichakul D., Vongwiwatana A., Premasathian N., .
Prognostic value of normal dobutamine stress echocardiography in renal transplant candidates.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2013.  96  (SUPPL2): S152-S157.
Department : Medicine
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand  / IF = 0.130
Source : Scopus
70. Charatcharoenwitthaya P., Piratvisuth T., .
Baseline and On-treatment Predictors of Chronic Hepatitis B Patients Receiving Pegylated Interferon Therapy in Asia .
Current Hepatitis Reports.  2013.  1-9.
Department : Medicine
Journal Name : Current Hepatitis Reports
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now