ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 568 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 114
Export Excel :
566. Yodsheewan R, Maneewatch S, Srimanote P, Thueng-In K, Songserm T, Dong-Din-On F, Bangphoomi K, Sookrung N, Choowongkomon K, Chaicumpa W.
Human monoclonal ScFv specific to NS1 protein inhibits replication of influenza viruses across types and subtypes.
Antiviral Res..  2013.  100  (1): 226-237.
Department : Graduate Program in Immunology/ Parasitology/ Research and Development
Journal Name : Antiviral Res.  / IF = 3.925
Source : Pubmed
567. Zayts O., Sarangi S., Thong M.-K., Chung B.H.-Y., Lo I.F.-M., Kan A.S.-Y., Lee J.M.-H., Padilla C.D., Cutiongco-De La Paz E.M., Faradz S.M.H., Wasant P.
Genetic counseling/consultation in South-East Asia: A report from the workshop at the 10th Asia pacific conference on human genetics .
Journal of Genetic Counseling .  2013.  22  (6): 917-924.
Department : Pediatrics
Journal Name : Journal of Genetic Counseling  / IF = 1.454
Source : Scopus
568. Zhou, HY; Janghra, N; Mitrpant, C; Dickinson, RL; Anthony, K; Price, L; Eperon, IC; Wilton, SD; Morgan, J; Muntoni, F .
A Novel Morpholino Oligomer Targeting ISS-N1 Improves Rescue of Severe Spinal Muscular Atrophy Transgenic Mice .
Human Gene Therapy.  2013.  24  (3): 331-342.
Department : Biochemistry
Journal Name : Human Gene Therapy  / IF = 4.218
Source : ISI
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now