ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 568 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 1
Export Excel :
1. ‎Rungarunlert S., Klincumhom N., Tharasanit T., Techakumphu M., Pirity M.K., Dinnyes A.,.
Slow turning lateral vessel bioreactor improves embryoid body formation and cardiogenic differentiation of mouse embryonic stem cells .
Cellular Reprogramming .  2013.  15  (5): 443-458.
Department : Siriraj Center of Excellence for Stem Cell Research
Journal Name : Cellular Reprogramming  / IF = 2.744
Source : Scopus
2. Adisakwattana P., Nuamtanong S., Kusolsuk T., Chairoj M., Yenchitsomanas P.-T., Chaisri U.
Non-encapsulated Trichinella spp., T. papuae, diminishes severity of DSS-induced colitis in mice.
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology .  2013.  31  (2): 106-114.
Department : Office for Reseach and Development
Journal Name : Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology  / IF = 0.791
Source : Pubmed
3. Ajchara Trachoo, Titawee Kaewpornsawan, Sirinadda Panyapas. .
Suicidal Behavior in Children and Adikescebts who Received Treatment at Siriraj Hospital.
J Psychiatr Assoc Thailand.  2013.  58  (4): 323-332.
Department : Department of Psychiatry
Journal Name : J Psychiatr Assoc Thailand  / IF = 0.347
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
4. Akrawinthawong, K; Park, J; Piknova, B; Sibmooh, N; Fucharoen, S; Schechter, AN .
A FLOW-CYTOMETRIC ANALYSIS OF THE INHIBITION OF PLATELET REACTIVITY WITH NITRITE REDUCTION BY DEOXYGENATED ERYTHROCYTES .
JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY.  2013.  61  (10): E2067-E2067.
Department : Biochemistry
Journal Name : JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY  / IF = 14.156
Source : ISI
5. Amornyotin S. .
Sedation and monitoring for gastrointestinal endoscopy. .
World J Gastrointest Endosc..  2013.  5  (2): 47-55.
Department : Anesthesiology
Journal Name : World J Gastrointest Endosc.
Source : Pubmed
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now