ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 518 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 11
Export Excel :
51. Boonnuch, W. Akaraviputh, T. Nino, C. Yiengpruksawan, A. Christiano, A. A.
Successful treatment of esophageal metastasis from hepatocellular carcinoma using the da Vinci robotic surgical system.
World Journal of Gastrointestinal Surgery.  2011.  3  (6): 82-85.
Department : surgery
Journal Name : World Journal of Gastrointestinal Surgery
Source : Pubmed
52. Boonyaviwat, O; Pacharn, P; Piboonpocanun, O; Visitsunthorn, N; Vichyanond, P.
Comparison of Simple Blood Lancet (Vitrex (R)) With DuoTip as Skin Prick Test Device among Mite-sensitive Subjects.
JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY.  2011.  127  (2): AB66-AB66.
Department : Pediatrics
Journal Name : JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY  / IF = 9.273  / h index = 164
Source : ISI
53. Boriboonhirunsarn D, Lertbunnaphong T, Suwanwanich M.
Correlation of magnesium levels in cord blood and maternal serum among pre-eclamptic pregnant women treated with magnesium sulfate.
Journal of Obstetrics and Gynaecology Research.  2011.  38  (1): 247-252.
Department : Obstetrics and Gynecology
Journal Name : Journal of Obstetrics and Gynaecology Research  / IF = 0.869  / h index = 26
Source : Pubmed
54. Breitbach K., Wongprompitak P., Steinmetz I.
Distinct roles for nitric oxide in resistant C57BL/6 and susceptible BALB/c mice to control Burkholderia pseudomallei infection.
BMC Immunology.  2011.  12  20.
Department : Immunology
Journal Name : BMC Immunology  / IF = 3.000  / h index = 22
Source : Pubmed
55. Bunchorntavakul, C; Chotiyaputta, W; Nimanong, S; Chainuvati, S; Charatcharoenwitthaya, P; Sriussadaporn, S; Tanwandee, T.
INCREASED BONE MINERAL DENSITY IN CHRONIC HEPATITIS C PATIENTS AFTER TREATMENT WITH PEGYLATED INTERFERON/RIBAVIRIN COMBINATION.
JOURNAL OF HEPATOLOGY.  2011.  54  S451-S451.
Department : medicine
Journal Name : JOURNAL OF HEPATOLOGY  / IF = 9.334  / h index = 128
Source : ISI
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now