ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 518 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 104
Export Excel :
516. Zacher, BJ; Moriconi, F; Bowden, S; Hammond, R; Louisirirotchanakul, S; Phisalprapa, P; Tanwandee, T; Wursthorn, K; Brunetto, MR; Wedemeyer, H; Bonino, F.
Multicenter Evaluation of the Elecsys Hepatitis B Surface Antigen Quantitative Assay.
CLINICAL AND VACCINE IMMUNOLOGY.  2011.  18  (11): 1943-1950.
Department : medicine
Journal Name : CLINICAL AND VACCINE IMMUNOLOGY  / IF = 2.471  / h index = 61
Source : Pubmed
517. Zurbig, P. Dihazi, H. Metzger, J. Thongboonkerd, V. Vlahou, A.
Urine proteomics in kidney and urogenital diseases: Moving towards clinical applications.
Proteomics Clinical Applications.  2011.  5  (5-6): 256-268.
Department : Office for Research and Development
Journal Name : Proteomics Clinical Applications  / IF = 1.875  / h index = 16
Source : Pubmed
518. บรรพต สิทธินามสุวรรณ, หลักชัย พลวิจิตร, ธีรดา พลอยเพชร. .
การผ่าตัดทางประสาทศัลยศาสตร์เพื่อแก้ไขความผิดปกติของการเคลื่อนไหวจากภาวะสมองพิการ - ตอนที่ 1: การผ่าตัดแบบตัดวงจรการทำงานของระบบประสาท
.

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร..  2011.  21  (3): 73-84.
Department : Rehabilitation Medicine
Journal Name : เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร.
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now