ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 656 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 4
Export Excel :
16. Apinhasmit, W. Chompoopong, S. Jansisyanont, P. Supachutikul, K. Rattanathamsakul, N. Ruangves, S. Sangvichien, S.
The study of position of antilingula, midwaist of mandibular ramus and midpoint between coronoid process and gonion in relation to lingula of 92 Thai dried mandibles as potential surgical landmarks for vertical ramus osteotomy.
Surgical and Radiologic Anatomy.  2010.  1-7.
Department : Anatomy
Journal Name : Surgical and Radiologic Anatomy  / IF = 0.926  / h index = 22
Source : Scopus
17. Apisarnthanarak A., Apisarnthanarak P., Cheevakumjorn B., Mundy L.M.
Implementation of an infection control bundle in a school to reduce transmission of influenza-like illness during the novel influenza a 2009 H1N1 pandemic.
Infection Control and Hospital Epidemiology.  2010.  31  (3): 310-311.
Department : Radiology
Journal Name : Infection Control and Hospital Epidemiology  / IF = 2.834  / h index = 66
Source : Scopus
18. Apisarnthanarak, A; Puthavathana, P; Mundy, LM.
Detection by microneutralization of antibodies against avian influenza virus in an endemic avian influenza region.
CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTION.  2010.  16  (9): 1354-1357.
Department : Microbiology
Journal Name : CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTION  / IF = 4.014  / h index = 55
Source : ISI
19. Apisarnthanarak, A; Uyeki, TM; Puthavathana, P; Kitphati, R; Mundy, LM.
Reduction of Seasonal Influenza Transmission among Healthcare Workers in an Intensive Care Unit: A 4-Year Intervention Study in Thailand.
INFECTION CONTROL AND HOSPITAL EPIDEMIOLOGY.  2010.  31  (10): 996-1003 .
Department : Microbiology
Journal Name : INFECTION CONTROL AND HOSPITAL EPIDEMIOLOGY  / IF = 2.768  / h index = 67
Source : ISI
20. Aramwit, P. Muangman, P. Namviriyachote, N. Srichana, T.
In vitro evaluation of the antimicrobial effectiveness and moisture binding properties of wound dressings.
International Journal of Molecular Sciences.  2010.  11  (8): 2864-2874.
Department : Surgery
Journal Name : International Journal of Molecular Sciences  / IF = 1.387  / h index = 19
Source : Pubmed
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now