ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 656 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 23
Export Excel :
111. Chotiyaputta W, Peterson C, Ditah FA, Goodwin D, Lok AS.
Persistence and adherence to nucleos(t)ide analogue treatment for chronic hepatitis B.
JOURNAL OF HEPATOLOGY.  2010.  54  (1): 12-18.
Department : medicine
Journal Name : JOURNAL OF HEPATOLOGY  / IF = 7.818  / h index = 120
Source : Pubmed
112. Chotiyaputta W., Lok A.S.F.
Endpoints of hepatitis B treatment.
Journal of Viral Hepatitis.  2010.  17  (10): 675-684.
Department : medicine
Journal Name : Journal of Viral Hepatitis  / IF = 3.348  / h index = 58
Source : Pubmed
113. Chotiyaputta, W. Pelletier, S. J. Fontana, R. J. Lok, A. S.
Long-term efficacy of nucleoside monotherapy in preventing HBV infection in HBsAg-negative recipients of anti-HBc-positive donor livers.
Hepatology International.  2010.  4  (4): 707-715.
Department : Medicine
Journal Name : Hepatology International  / IF = 1.725  / h index = 7
Source : Pubmed
114. Christiansen, K. J. Ip, M. Ker, H. B. Mendoza, M. Hsu, L. Kiratisin, P. Chongthaleong, A. Redjeki, I. S. Quintana, A. Flamm, R. Garcia, J. Cassettari, M. Cooper, D. Okolo, P. Morrissey, I.
In vitro activity of doripenem and other carbapenems against contemporary Gram-negative pathogens isolated from hospitalised patients in the Asia-Pacific region: results of the COMPACT Asia-Pacific Study.
International Journal of Antimicrobial Agents.  2010.  36  (6): 501-506.
Department : Microbiology
Journal Name : International Journal of Antimicrobial Agents  / IF = 3.032  / h index = 50
Source : Pubmed
115. Chu, C. Woods, N. Sawasdee, N. Guizouarn, H. Pellissier, B. Borgese, F. Yenchitsomanus, P. T. Gowrishankar, M. Cordat, E.
Band 3 Edmonton I, a novel mutant of the anion exchanger 1 causing spherocytosis and distal renal tubular acidosis.
BIOCHEMICAL JOURNAL.  2010.  426  (3): 379-388.
Department : Office for Research and Development
Journal Name : BIOCHEMICAL JOURNAL  / IF = 5.155  / h index = 153
Source : ISI
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now