ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 656 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 22
Export Excel :
106. Chomcheon P., Wiyakrutta S., Aree T., Sriubolmas N., Ngamrojanavanich N., Mahidol C., Ruchirawat S., Kittakoop P.
Curvularides A-E: antifungal hybrid peptide-polyketides from the endophytic fungus Curvularia geniculata.
Chemistry - A European Journal.  2010.  16  (36): 11178-11185.
Department : Biochemistry
Journal Name : Chemistry - A European Journal  / IF = 5.382  / h index = 121
Source : Pubmed
107. Choopong, P. Tesavibul, N. Rodanant, N.
Crystallization after intravitreal ganciclovir injection.
Clinical Ophthalmology.  2010.  4  (1): 709-711.
Department : Ophthalmology
Journal Name : Clinical Ophthalmology
Source : Pubmed
108. Chotinaiwattarakul W., Dayalu P., Chervin R.D., Albin R.L.
Risk of sleep-disordered breathing in Parkinson's disease.
Sleep and Breathing.  2010.  1-8.
Department : medicine
Journal Name : Sleep and Breathing  / IF = 2.363  / h index = 22
Source : Pubmed
109. Chotiwatesilp S., Assawapalangchai S. .
A Pilot Study: Efficacy of Simple Customized Shoe-insert to Decrease Abnormal Plantar Pressure in Patients with Plantar Foot Pain .
Siriraj Medical Journal.  2010.  62  (2): 57-61.
Department : Rehabilitation Medicine
Journal Name : Siriraj Medical Journal  / IF = 0.035
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
110. Chotiyaputta W, Degertekin B, McKenna BJ, Samala N, Fontana RJ, Lok AS.
Characteristics of chronic hepatitis B patients who underwent liver biopsies.
JOURNAL OF VIRAL HEPATITIS.  2010. 
Department : medicine
Journal Name : JOURNAL OF VIRAL HEPATITIS  / IF = 3.348  / h index = 58
Source : Pubmed
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now