ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 656 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 13
Export Excel :
61. Burana-Osot, J. Pattanapanyasat, K. Soonthornchareonnon, N. Sukapirom, K. Toida, T.
Characterisation and immuno-stimulating activity of polysaccharides from Thai medicinal plants.
NATURAL PRODUCT RESEARCH.  2010.  24  (15): 1403-1412.
Department : Office for Research and Development
Journal Name : NATURAL PRODUCT RESEARCH  / IF = 0.810  / h index = 15
Source : ISI
62. Busse, W. W. Peters, S. P. Fenton, M. J. Mitchell, H. Bleecker, E. R. Castro, M. Wenzel, S. Erzurum, S. C. Fitzpatrick, A. M. Teague, W. G. Jarjour, N. Moore, W. C. Sumino, K. Simeone, S. Ratanamaneechat, S. Penugonda, M. Gaston, B. Ross, T. M. Sigelman, S. Schiepan, J. R. Zaccaro, D. J. Crevar, C. J. Carter, D. M. Togias, A.
Vaccination of patients with mild and severe asthma with a 2009 pandemic H1N1 influenza virus vaccine.
JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY.  2010.  127  (1): 130-137.
Department : Preventive and Social Medicine
Journal Name : JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY  / IF = 9.165  / h index = 154
Source : Pubmed
63. Cappellini, M. D. Porter, J. El-Beshlawy, A. Li, C. K. Seymour, J. F. Elalfy, M. Gattermann, N. Giraudier, S. Lee, J. W. Chan, L. L. Lin, K. H. Rose, C. Taher, A. Thein, S. L. Viprakasit, V. Habr, D. Domokos, G. Roubert, B. Kattamis, A.
Tailoring iron chelation by iron intake and serum ferritin: the prospective EPIC study of deferasirox in 1744 patients with transfusion-dependent anemias.
HAEMATOLOGICA-THE HEMATOLOGY JOURNAL.  2010.  95  (4): 557-566.
Department : Pediatrics
Journal Name : HAEMATOLOGICA-THE HEMATOLOGY JOURNAL  / IF = 6.416
Source : Pubmed
64. Casiraghi, F; Lertwattanarak, R; Chavez-Velazquez, A; Palomo, M; Defronzo, RA; Luzi, L; Musi, N; Folli, F.
SenseWear Armband Is a Simple and Reliable Tool To Measure Energy Expenditure in Humans. Comparison with Indirect Calorimetry.
DIABETES.  2010.  59  A627-A627.
Department : medicine
Journal Name : DIABETES  / IF = 8.505  / h index = 198
Source : ISI
65. Cervenka, T; Bladwin, K; de Souza, MS; Paris, R; Koehler, R; Thongcharoen, P; Pitisutitthum, P; Nitayaphan, S; Suriyanon, V; Robb, M; Michael, N; Kim, J; Kijak, G.
Feasibility of high-throughput and low-cost high-resolution class I HLA typing of HIV vaccine trial cohorts in Southeast Asia.
AIDS RESEARCH AND HUMAN RETROVIRUSES.  2010.  26  (10): A70-A71.
Department : Microbiology
Journal Name : AIDS RESEARCH AND HUMAN RETROVIRUSES  / IF = 2.178  / h index = 63
Source : ISI
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now