ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 656 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 124
Export Excel :
616. Visavachaipan, N. Ong-Ajyooth, L. Chanchairujuira, T. Parichatikanond, P. Choensuchon, B.
Clinical features and outcomes in patient with antineutrophil cytoplasmic autoantibody-positive glomerulonephritis associated with propylthiouracil treatment in Siriraj Hospital.
Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet.  2010.  93 Suppl 1  S139-S146.
Department : medicine
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet  / IF = 0.239  / h index = 18
Source : Pubmed
617. Visitsunthorn, N. Chirdjirapong, V. Pootong, V. Jirapongsananuruk, O. Pacharn, P. Weeravejsukit, S. Mahakittikun, V. Vichyanond, P.
The accumulation of dust mite allergens on mattresses made of different kinds of materials.
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology.  2010.  28  (2-3): 155-161.
Department : Pediatrics / Parasitology
Journal Name : Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology  / IF = 0.562  / h index = 14
Source : Pubmed
618. Visitsunthorn, N; Pacharn, P; Jirapongsananuruk, O; Weeravejsukit, S; Sripramong, C; Sookrung, N; Bunnag, C.
Comparison between Siriraj Mite Allergen Vaccine and Standardized Commercial Mite Vaccine by Skin Prick Testing in Normal Thai Adults.
ASIAN PACIFIC JOURNAL OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY.  2010.  28  (1): 41-45 .
Department : Office for Research and Development / Pediatrics / Oto-rhino-laryngology
Journal Name : ASIAN PACIFIC JOURNAL OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY  / IF = 0.562  / h index = 14
Source : ISI
619. Waikakul S, Chandraphak S, Sangthongsil P.
Anatomy of L4 to S3 nerve roots.
J Orthop Surg (Hong Kong).  2010.  18  (3): 352-355.
Department : Orthopaedic Surgery
Journal Name : J Orthop Surg (Hong Kong)  / h index = 14
Source : Pubmed
620. Wang, J; Mahasittiwat, P; Schipperl, M; Piert, M; Yuan, S; Ritter, T; Cao, Y; Ten Haken, RK; Hayman, JA; Kong, F.
Tumor Volume and Metabolic Activity in Non-small Cell Lung Cancer: Natural History and Change with Treatment .
INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS.  2010.  78  (3): S506-S507.
Department : Radiology
Journal Name : INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS  / IF = 4.592  / h index = 139
Source : ISI
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now