ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 656 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 123
Export Excel :
611. Vichyanond, P. Suratannon, C. Lertbunnaphong, P. Jirapongsananuruk, O. Visitsunthorn, N.
Clinical characteristics of children with non-allergic rhinitis vs with allergic rhinitis.
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology.  2010.  28  (4): 270-274.
Department : Pediatrics
Journal Name : Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology  / IF = 0.562  / h index = 14
Source : Scopus
612. Vinyuvat, S; Chongsuwanich, T; Ekalaksananan, T; Kleebkaow, P; Pientong, C; Siriaunkgul, S; Suthipintawong, C; Tungsinmunkong, K.
Comparison of P16 over expression and HPV-DNA detection in cervical lesions of Thai women.
HISTOPATHOLOGY.  2010.  57  107-108 .
Department : medicine
Journal Name : HISTOPATHOLOGY  / IF = 3.855  / h index = 64
Source : ISI
613. Viriyasaksathian B., Wongsawat Y., Suriyaphol P.
CADViST: Visualization tool for BLAST Alignment of Dengue virus sequences.
2010 4th International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering, iCBBE 2010.  2010. 
Department : Office for Research and Development
Journal Name : 2010 4th International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering, iCBBE 2010
Source : Scopus
614. Viriyataveekul R, Jaiyen J, Kongkriengdach S,Potprasart S.
The Cut-off Point of Anti-dsDNA Test by EliA dsDNA .
Siriraj Medical Journal.  2010.  62  (4): 157-160.
Department : Clinical Pathology
Journal Name : Siriraj Medical Journal  / IF = 0.035
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
615. Visalyaputra S, Prechapanich J, Suwanvichai S, Yimyam S, Permpolprasert L, Suksopee P.
Intravenous nitroglycerin for controlled cord traction in the management of retained placenta.
INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS.  2010.  112  (2): 103-106.
Department : Anesthesiology
Journal Name : INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS  / IF = 1.408  / h index = 46
Source : Pubmed
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now