ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 656 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 120
Export Excel :
596. Unchern, S. Laohareungpanya, N. Sanvarinda, Y. Pattanapanyasat, K. Tanratana, P. Chantharaksri, U. Sibmooh, N.
Oxidative Modification and Poor Protective Activity of HDL on LDL Oxidation in Thalassemia.
Lipids.  2010. 
Department : Office for Research and Development
Journal Name : Lipids  / IF = 2.382  / h index = 70
Source : Pubmed
597. Unger, S. Lausch, E. Rossi, A. Megarbane, A. Sillence, D. Alcausin, M. Aytes, A. Mendoza-Londono, R. Nampoothiri, S. Afroze, B. Hall, B. Lo, I. F. Lam, S. T. Hoefele, J. Rost, I. Wakeling, E. Mangold, E. Godbole, K. Vatanavicharn, N. Franco, L. M. Chandler, K. Hollander, S. Velten, T. Reicherter, K. Spranger, J. Robertson, S. Bonafe, L. Zabel, B. Superti-Furga, A.
Phenotypic features of carbohydrate sulfotransferase 3 (CHST3) deficiency in 24 patients: congenital dislocations and vertebral changes as principal diagnostic features.
AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS PART A.  2010.  152 A  (10): 2543-2549.
Department : Pediatrics
Journal Name : AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS PART A  / IF = 2.404
Source : Scopus
598. Ungkanont, K. Charuluxananan, S. Komoltri, C.
Association of otoscopic findings and hearing level in pediatric patients with otitis media with effusion.
International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology.  2010.  74  (9): 1063-1066.
Department : Oto-rhino-laryngology / Office for Research and Development
Journal Name : International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology  / IF = 1.148  / h index = 35
Source : Scopus
599. Ungsupravate D, Sawasdee N, Khositseth S, Udomchaiprasertkul W, Khoprasert S, Li J, Reithmeier RA, Yenchitsomanus PT.
Impaired trafficking and intracellular retention of mutant kidney anion exchanger 1 proteins (G701D and A858D) associated with distal renal tubular acidosis.
MOLECULAR MEMBRANE BIOLOGY.  2010.  27  (2-3): 92-103.
Department : Office for Research and Development
Journal Name : MOLECULAR MEMBRANE BIOLOGY  / IF = 3.596  / h index = 45
Source : Pubmed
600. Unnanuntana A., Murphy J.E., Petersilge W.J.
Management of chronic lateral instability due to lateral collateral ligament deficiency after total knee arthroplasty: A case report.
Journal of Medical Case Reports.  2010. 
Department : Orthopaedic Surgery
Journal Name : Journal of Medical Case Reports  / h index = 3
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now