ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 656 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 12
Export Excel :
56. Brieger J., Pongsapich W., Mann S.A., Hedrich J., Fruth K., Pogozelski B., Mann W.J.
Demethylation treatment restores hic1 expression and impairs aggressiveness of head and neck squamous cell carcinoma.
Oral Oncology.  2010.  46  (9): 678-683.
Department : Oto-rhino-laryngology
Journal Name : Oral Oncology  / IF = 3.123  / h index = 51
Source : Pubmed
57. Brooks R., Kizer N., Nguyen L., Jaishuen A., Wanat K., Nugent E., Grigsby P., Allsworth J.E., Rader J.S.
Polymorphisms in MMP9 and SIPA1 are associated with increased risk of nodal metastases in early-stage cervical cancer.
Gynecologic Oncology.  2010.  116  (3): 539-543.
Department : Obstetrics and Gynaecology
Journal Name : Gynecologic Oncology  / IF = 2.919  / h index = 74
Source : Scopus
58. Buie T., Campbell D.B., Fuchs III G.J., Furuta G.T., Levy J., Van De Water J., Whitaker A.H., Atkins D., Bauman M.L., Beaudet A.L., Carr E.G., Gershon M.D., Hyman S.L., Jirapinyo P., Jyonouchi H., Kooros K., Kushak R., Levitt P., Levy S.E., Lewis J.D., Murray K.F., Natowicz M.R., Sabra A., Wershil B.K., Weston S.C., Zeltzer L., Winter H.
Evaluation, diagnosis, and treatment of gastrointestinal disorders in individuals with ASDs: A consensus report.
Pediatrics.  2010.  125 Suppl 1  S1-S18.
Department : Pediatrics
Journal Name : Pediatrics  / IF = 4.789  / h index = 153
Source : Scopus
59. Bumrungpert, A; Kalpravidh, RW; Chuang, CC; Overman, A; Martinez, K; Kennedy, A; McIntosh, M.
Xanthones from Mangosteen Inhibit Inflammation in Human Macrophages and in Human Adipocytes Exposed to Macrophage-Conditioned Media.
JOURNAL OF NUTRITION.  2010.  140  (4): 842-847.
Department : Biochemistry
Journal Name : JOURNAL OF NUTRITION  / IF = 3.647  / h index = 121
Source : ISI
60. Bunyaratavej, S.
Potassium hydroxide examination in superficial fungal infection of the skin: The experience-based procedure.
JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF DERMATOLOGY.  2010.  62  (3): AB85-AB85 .
Department : Dermatology
Journal Name : JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF DERMATOLOGY  / IF = 4.105  / h index = 103
Source : ISI
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now