ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 656 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 113
Export Excel :
561. Taytawat, P. Viravud, Y. Plakornkul, V. Roongruangchai, J. Manoonpol, C.
Identification of the external laryngeal nerve: its anatomical relations to inferior constrictor muscle, superior thyroid artery, and superior pole of the thyroid gland in Thais.
Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet.  2010.  93  (8): 961-968.
Department : Anatomy
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet  / IF = 0.160  / h index = 18
Source : Scopus
562. Thackeray EW, Charatcharoenwitthaya P, Elfaki D, Sinakos E, Lindor KD.
Colon neoplasms develop early in the course of inflammatory bowel disease and primary sclerosing cholangitis.
Clinical Gastroenterology and Hepatology.  2010.  9  (1): 52-56.
Department : medicine
Journal Name : Clinical Gastroenterology and Hepatology  / IF = 5.642  / h index = 67
Source : Pubmed
563. Thackeray, E; Charatcharoenwitthaya, P; Elfaki, D; Sinakos, E; Lindor, K.
Timing of Colon Neoplasms in Primary Sclerosing Cholangitis and Inflammatory Bowel Disease.
AMERICAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY.  2010.  105  268-268.
Department : medicine
Journal Name : AMERICAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY  / IF = 6.012  / h index = 141
Source : ISI
564. Thamlikitkul V., Trakulsomboon S.
In vitro activity of biapenem against Burkholderia pseudomallei.
International Journal of Antimicrobial Agents.  2010.  35  (5): 514-514.
Department : Medicine
Journal Name : International Journal of Antimicrobial Agents  / IF = 3.067  / h index = 50
Source : Scopus
565. Thamlikitkul, V. Tiengrim, S. Chalermsri, C. Chinsawangwatanakul, P. Suddhichupaiboon, S.
Microbiological equivalence of serum bacteriostatic and bactericidal activities of the sera from healthy volunteers receiving original meropenem (Meronem) and generic meropenem (Mero).
Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet.  2010.  93 Suppl 1  S110-S116.
Department : medicine
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet  / IF = 0.239  / h index = 18
Source : Pubmed
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now