ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 656 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 112
Export Excel :
556. Tantibhedhyangkul, W. Angelakis, E. Tongyoo, N. Newton, P. N. Moore, C. E. Phetsouvanh, R. Raoult, D. Rolain, J. M.
Intrinsic fluoroquinolone resistance in Orientia tsutsugamushi.
International Journal of Antimicrobial Agents.  2010.  35  (4): 338-341.
Department : Immunology
Journal Name : International Journal of Antimicrobial Agents  / IF = 3.032  / h index = 55
Source : Pubmed
557. Tantilipikorn, P. Thanaviratananich, S. Chusakul, S. Benjaponpitak, S. Fooanant, S. Chintrakarn, C. Jirapongsananuruk, O. Visitsunthorn, N. Toler, T. Sutton, L. Wu, W. Lee, L.
Efficacy and Safety of Once Daily Fluticasone Furoate Nasal Spray for Treatment of Irritant (Non-allergic) Rhinitis.
Open Respiratory Medicine Journal.  2010.  4  92-99.
Department : Oto-rhino-laryngology / pediatric
Journal Name : Open Respiratory Medicine Journal  / h index = 2
Source : Pubmed
558. Tantilipikorn, P. Vichyanond, P. Lacroix, J. S.
Nasal provocation test: how to maximize its clinical use?.
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology.  2010.  28  (4): 225-231.
Department : Pediatrics
Journal Name : Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology  / IF = 0.562  / h index = 14
Source : Pubmed
559. Tanyaratsrisakul S., Malainual N., Jirapongsananuruk O., Smith W.A., Thomas W.R., Piboonpocanun S.
Structural and IgE binding analyses of recombinant Der p 2 expressed from the hosts Escherichia coli and Pichia pastoris.
International Archives of Allergy and Immunology.  2010.  151  (3): 190-198.
Department : Pediatrics
Journal Name : International Archives of Allergy and Immunology  / IF = 2.131  / h index = 60
Source : Scopus
560. Tassanawiwat, W. Mahavanakul, W. Thanakitcharu, P. Komolsart, P. Chansod, S. Sookananchai, B. Wongvipaporn, C. Kiatchoosakun, S. Cheiniwat, S. Tresukosol, D.
Drug-eluting stent for unprotected left main coronary artery disease: early and mid-term outcomes.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2010.  93  (9): 1030-1036.
Department : Her Majesty Cardiac Center
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand  / IF = 0.160  / h index = 18
Source : Pubmed
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now