ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 673 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 8
Export Excel :
36. Atchaneeyasakul L.-O., Wongsiwaroj C., Uiprasertkul M., Sanpakit K., Thephamongkhol K., Trinavarat A.
Prognostic factors and treatment outcomes of retinoblastoma in pediatric patients: A single-institution study .
Japanese Journal of Ophthalmology.  2009.  53  (1): 35-39.
Department : Ophthalmology / Pathology / Pediatrics / Radiology
Journal Name : Japanese Journal of Ophthalmology  / IF = 1.257  / h index = 22
Source : Scopus
37. Auewarakul P, Chatsurachai S, Kongchanagul A, Kanrai P, Upala S, Suriyaphol P, Puthavathana P.
Codon volatility of hemagglutinin genes of H5N1 avian influenza viruses from different clades. .
Virus Genes..  2009.  38  (3): 404-407.
Department : Microbiology
Journal Name : Virus Genes.  / IF = 1.376  / h index = 27
Source : Pubmed
38. Auewarakul, P.
Pathogenesis of the H5N1 avian influenza virus in humans and mammalian models .
FUTURE VIROLOGY.  2009.  4  (2): 177-184.
Department : Microbiology
Journal Name : FUTURE VIROLOGY  / IF = 0.431  / h index = 1
Source : ISI
39. Bejrachandra, S; Samung, A; Plubjuice, P; Permpikul, P.
THE IMPROVEMENT OF SAFE TRANSFUSION IN NEWBORN AND INFANT LESS THAN FOUR - MONTH OLD IN SIRIRAJ HOSPITAL.
VOX SANGUINIS.  2009.  97  126-126.
Department : Transfusion Medicine
Journal Name : VOX SANGUINIS  / IF = 2.755  / h index = 44
Source : ISI
40. Benjasupattananan P., Simasathein T., Vichyanond P., Leungwedchakarn V., Visitsunthorn N., Pacharn P., Jirapongsananuruk O.
Clinical Characteristics and Outcomes of Primary Immunodeficiencies in Thai Children: An 18-year Experience from a Tertiary Care Center .
Journal of Clinical Immunology.  2009.  29  (3): 357-364.
Department : Pediatrics / Immunology
Journal Name : Journal of Clinical Immunology  / IF = 3.248  / h index = 41
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now