ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 673 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 39
Export Excel :
191. Havanapan PO, Thongboonkerd V. .
Are protease inhibitors required for gel-based proteomics of kidney and urine? .
J Proteome Res.  2009.  8  (6): 3109-3117.
Department : Office for Research and Development
Journal Name : J Proteome Res  / IF = 5.684  / h index = 45
Source : Scopus
192. Havanapan, PO; Kanlaya, R; Bourchookarn, A; Krittanai, C; Thongboonkerd, V.
C-Terminal Hemocyanin from Hemocytes of Penaeus vannamei Interacts with ERK1/2 and Undergoes Serine Phosphorylation .
JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH.  2009.  8  (5): 2476-2483.
Department : Office for Research and Development
Journal Name : JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH  / IF = 5.684  / h index = 45
Source : ISI
193. Heebthamai, D; Songpatanasilp, T; Yuktanandana, P; Komoltri, C; Tengtrakulcharoen, P.
Bone mineral density measured by calcaneal quantitative ultrasound and bone stress fracture in Thai army recruits .
ASIAN BIOMEDICINE.  2009.  3  (4): 407-418.
Department : Office Research and Development
Journal Name : ASIAN BIOMEDICINE  / IF = 0.872
Source : ISI
194. Hemachudha, T; Laothamatas, J; Sungkarat, W; Thongboonkerd, V; Wacharapluesadee, S; Israsena, N.
Pathophysiologic studies of rabies in dogs and role of artificial microRNA in inhibiting viral replication (The Eddie and Piloo Bharucha Lecture).
JOURNAL OF THE NEUROLOGICAL SCIENCES.  2009.  285  S1-S2.
Department : Office for Research and Development
Journal Name : JOURNAL OF THE NEUROLOGICAL SCIENCES  / IF = 2.359  / h index = 67
Source : ISI
195. Hiengkaew, V; Nilanon, Y; Vongsirinavarat, M; Roubsanthisuk, W; Prayoonwiwat, N; Poungvarin, N.
Improving stroke outcome by home-based physical therapy: a prospective non-randomised controlled trial.
JOURNAL OF THE NEUROLOGICAL SCIENCES.  2009.  285  S176-S176.
Department : medicine
Journal Name : JOURNAL OF THE NEUROLOGICAL SCIENCES  / IF = 2.359  / h index = 67
Source : ISI
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now