ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 673 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 26
Export Excel :
126. Chompoopong S; Apinhasmit W; Sangiampong A; Amornmettajit N; Charoenwat B; Rattanathamsakul N; Supachutikul K; Sangvichien S.
Anatomical Considerations of the Deep Peroneal Nerve for Biopsy of the Proximal Fibula in Thais .
CLINICAL ANATOMY.  2009.  22  (2): 256-260.
Department : Anatomy
Journal Name : CLINICAL ANATOMY  / IF = 0.778  / h index = 21
Source : ISI
127. Chotigavanich C., Sanpakit S., Wantthanaapisith T., Thanapipatsiri S., Chotigavanich C.
The surgical treatment of the osteoporotic vertebral compression fracture in the elderly patients with the spinal instrumentation.
Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet.  2009.  92 Suppl5  S109-S115.
Department : Orthopedic Surgery
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet  / IF = 0.239  / h index = 18
Source : Scopus
128. Chotik-Anuchit, S; Prayoonwiwat, N; Siritho, S.
Optico-spinal inflammatory demyelinating disease.
JOURNAL OF THE NEUROLOGICAL SCIENCES.  2009.  285  S196-S196.
Department : medicine
Journal Name : JOURNAL OF THE NEUROLOGICAL SCIENCES  / IF = 2.359  / h index = 67
Source : ISI
129. Chotikavanich, S; de Paiva, CS; Li, DQ; Chen, JJ; Bian, F; Farley, WJ; Pflugfelder, SC.
Production and Activity of Matrix Metalloproteinase-9 on the Ocular Surface Increase in Dysfunctional Tear Syndrome.
INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE.  2009.  50  (7): 3203-3209.
Department : Ophthalmology
Journal Name : INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE  / IF = 3.582
Source : ISI
130. Chotinaiwattarakul, W. O'Brien, L. M. Fan, L. Chervin, R. D.
Fatigue, tiredness, and lack of energy improve with treatment for OSA.
JOURNAL OF CLINICAL SLEEP MEDICINE.  2009.  5  (3): 222-227.
Department : Medicine
Journal Name : JOURNAL OF CLINICAL SLEEP MEDICINE  / h index = 15
Source : ISI
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now