ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 673 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 25
Export Excel :
121. Chiewvit P., Danchaivijitr N., Sirivitmaitrie K., Chiewvit S., Thephamongkhol K.
Does magnetic resonance imaging give value-added than bone scintigraphy in the detection of vertebral metastasis?.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2009.  92  (6): 818-830.
Department : Radiology
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand  / IF = 0.239  / h index = 16
Source : Scopus
122. Chimma P., Roussilhon C., Sratongno P., Ruangveerayuth R., Pattanapanyasat K., Perignon J.-L., Roberts D.J., Druilhe P.
A distinct peripheral blood monocyte phenotype is associated with parasite inhibitory activity in acute uncomplicated Plasmodium falciparum malaria.
PLoS Pathogens.  2009.  5  (10):
Department : Office for Research and Development
Journal Name : PLoS Pathogens  / IF = 9.125  / h index = 32
Source : Scopus
123. Chimma, P; Roussilhon, C; Sratongno, P; Pattanapanyasat, K; Perignon, JL; Roberts, D; Druilhe, P.
HUMAN BLOOD MONOCYTE PHENOTYPE AND FUNCTION DURING ACUTE UNCOMPLICATED MALARIA ATTACK.
AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE.  2009.  81  (5): 205-205.
Department : Office for Research and Development
Journal Name : AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE  / IF = 2.450  / h index = 71
Source : ISI
124. Chintammitr, Y; Chinwattanakul, S; Boonyapisit, K; Smitasin, N.
Omeprazole and the antiplatelet effect of low dose aspirin in healthy volunteers.
JOURNAL OF THE NEUROLOGICAL SCIENCES.  2009.  285  S70-S70.
Department : medicine
Journal Name : JOURNAL OF THE NEUROLOGICAL SCIENCES  / IF = 2.359  / h index = 67
Source : ISI
125. Chokchi Munsawaengsub, Sutham Nuntamongkolchai, Suporn Apinuntavech .
Effect of promoting self-esteem by participatory learning process on emotional intelligence among early adolescents in Nonthaburi province.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2009.  92  (supplement 7): s13-s20.
Department : Department of Psychiatry
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand  / IF = 0.160
Source : Pubmed
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now