ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 673 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 22
Export Excel :
106. Chawalparit O., Wonglaksanapimon S., Songsaeng D., Saenanarong V.
Reliability study of white matter rating scale for the Dementia and Disability in Thai Elderly Project .
Journal of the Medical Association of Thailand.  2009.  92  (4): 543-547.
Department : Radiology / Medicine
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand  / IF = 0.239  / h index = 16
Source : Scopus
107. Chawarnkul O., Vareesangthip K., Ongajyooth L., Cheunsuchon B., Parichatikanond P.
Non-diabetic glomerular disease in type II DM: 10 years experience.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2009.  92 Suppl 2  S57-S60.
Department : Medicine
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand  / IF = 0.239  / h index = 16
Source : Scopus
108. Chearskul S., Kriengsinyos W., Kooptiwut S., Sangurai S., Onreabroi S., Churintaraphan M., Semprasert N., Nitiyanant W.
Immediate and long-term effects of glucomannan on total ghrelin and leptin in type 2 diabetes mellitus. .
Diabetes Research and Clinical Practice.  2009.  83  (2): e40-e42.
Department : Physiology / Medicine / Institute of Nutrition
Journal Name : Diabetes Research and Clinical Practice  / IF = 1.888  / h index = 42
Source : Scopus
109. Chen T.M., Vines L.G., Wanitphakdeedecha R., Nguyen T.H.
Electronically linked: Wireless, discrete, hands-free communication to improve surgical workflow in Mohs and dermasurgery clinic .
Dermatologic Surgery.  2009.  35  (2): 248-252.
Department : Dermatology
Journal Name : Dermatologic Surgery  / IF = 2.102  / h index = 56
Source : Scopus
110. Chen T.M., Wanitphakdeedecha R., Nguyen T.H.
Polyangulated specimen and tissue nicks to facilitate orientation and re-excision in mohs micrographic surgery.
Dermatologic Surgery.  2009.  35  (6): 993-996.
Department : Dermatology
Journal Name : Dermatologic Surgery  / IF = 2.102  / h index = 60
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now