ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 673 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 17
Export Excel :
81. Chaiwat, O. Lang, J. D. Vavilala, M. S. Wang, J. MacKenzie, E. J. Jurkovich, G. J. Rivara, F. P.
Early packed red blood cell transfusion and acute respiratory distress syndrome after trauma.
ANESTHESIOLOGY.  2009.  110  (2): 351-360.
Department : Anesthesiology
Journal Name : ANESTHESIOLOGY  / IF = 5.124  / h index = 116
Source : ISI
82. Chaiwat, O. Sharma, D. Udomphorn, Y. Armstead, W. M. Vavilala, M. S.
Cerebral hemodynamic predictors of poor 6-month Glasgow Outcome Score in severe pediatric traumatic brain injury.
JOURNAL OF NEUROTRAUMA.  2009.  26  (5): 657-663.
Department : Anesthesiology
Journal Name : JOURNAL OF NEUROTRAUMA  / IF = 3.528  / h index = 68
Source : ISI
83. Chaiwongkot, A; Pientong, I; Ekalaksananan, T; Kongyingyoes, B; Siriaungkul, S; Suthippintawong, C; Vinyuvat, S; Tungsinmunkong, K; Triratanachat, S; Chuangsuwanich, T.
Human papillomavirus type16 (HPV16) E6 gene variations in cervical intraepithelial lesion from Thai women.
European Journal of Cancer Supplements.  2009.  7  (2): 452-453 .
Department : Pathology
Journal Name : European Journal of Cancer Supplements  / IF = 3.406
Source : ISI
84. Chaiyarak, K; Durongpisitkul, K; Atta, T; Soongswang, J; Laohaprasitiporn, D; Nana, A.
Clinical Manifestations of Kawasaki Disease: What Are the Significant Parameters?.
ASIAN PACIFIC JOURNAL OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY.  2009.  27  (2-3): 131-136.
Department : Her Majesty Cardiac Center / Pediatric
Journal Name : ASIAN PACIFIC JOURNAL OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY  / IF = 0.569  / h index = 14
Source : ISI
85. Chaiyarit S., Thongboonkerd V.
Comparative analyses of cell disruption methods for mitochondrial isolation in high-throughput proteomics study.
Analytical Biochemistry.  2009.  394  (2): 249-258.
Department : Office Research and Development
Journal Name : Analytical Biochemistry  / IF = 3.088  / h index = 96
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now