ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 673 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 134
Export Excel :
666. Yu, M. J. Miller, R. L. Uawithya, P. Rinschen, M. M. Khositseth, S. Braucht, D. W. Chou, C. L. Pisitkun, T. Nelson, R. D. Knepper, M. A.
Systems-level analysis of cell-specific AQP2 gene expression in renal collecting duct.
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA.  2009.  106  (7): 2441-2446.
Department : Physiology
Journal Name : PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA  / IF = 9.380  / h index = 383
Source : ISI
667. Yumino, D. Wang, H. Floras, J. S. Newton, G. E. Mak, S. Ruttanaumpawan, P. Parker, J. D. Bradley, T. D.
Relationship between sleep apnoea and mortality in patients with ischaemic heart failure.
HEART.  2009.  95  (10): 819-824.
Department : Medicine
Journal Name : HEART  / IF = 4.964  / h index = 92
Source : ISI
668. Yumino, D. Wang, H. Floras, J. S. Newton, G. E. Mak, S. Ruttanaumpawan, P. Parker, J. D. Bradley, T. D.
Prevalence and physiological predictors of sleep apnea in patients with heart failure and systolic dysfunction.
JOURNAL OF CARDIAC FAILURE.  2009.  15  (4): 279-285.
Department : Medicine
Journal Name : JOURNAL OF CARDIAC FAILURE  / IF = 3.691  / h index = 48
Source : ISI
669. กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ, อรทัย เขียวเจริญ, ศุภสิทธิ์ พรรณนารุโณทัย.
ระบบบริการและการจ่ายเงินสำหรับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ประเทศไทย .
Journal of Health Science.  2009.  18  (1): 18-32.
Department : Rehabilitation Medicine
Journal Name : Journal of Health Science  / IF = 0.053
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
670. น้ำเพ็ญ แก้วประหลาด, กุลภา ศรีสวัสดิ์, Srisawasdi G.
การศึกษาย้อนหลังผู้ป่วยบาดเจ็บร่างแหประสาทแขนที่โรงพยาบาลศิริราช.
Journal of Thai Rehabilitation Medicine.  2009.  19  (1): 25-29.
Department : Rehabilitation Medicine
Journal Name : Journal of Thai Rehabilitation Medicine  / IF = 0.108
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now