ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 673 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 13
Export Excel :
61. Brooks R., Kizer N., Nguyen L., Jaishuen A., Wanat K., Nugent E., Grigsby P., Allsworth J.E., Rader J.S.
Polymorphisms in MMP9 and SIPA1 are associated with increased risk of nodal metastases in early-stage cervical cancer.
Gynecologic Oncology.  2009. 
Department : Obstetrics and Gynecology
Journal Name : Gynecologic Oncology  / IF = 2.919  / h index = 74
Source : Scopus
62. Brooks, RA; Kizer, NT; Nguyen, L; Jaishuen, A; Wanat, K; Nugent, E; Allsworth, J; Rader, JS.
Single-nucleotide polymorphisms in MMP9 and SIPA1 are associated with increased risk of nodal metastases in early-stage cervical cancer.
GYNECOLOGIC ONCOLOGY.  2009.  112  (2): 31-31.
Department : Obstetrics and Gynaecology
Journal Name : GYNECOLOGIC ONCOLOGY  / IF = 2.919  / h index = 74
Source : ISI
63. Buathong, N; Hiransuthikul, N; Tangwongchai, S; Komoltri, C.
Association between depression and adherence to highly active antiretroviral therapy among adult HIV infected patients in Thailand .
ASIAN BIOMEDICINE.  2009.  3  (2): 127-133.
Department : Office Research and Development
Journal Name : ASIAN BIOMEDICINE  / IF = 0.872
Source : Scopus
64. Bumrungpert A., Kalpravidh R.W., Suksamrarn S., Chaivisuthangkura A., Chitchumroonchokchai C., Failla M.L.
Bioaccessibility, biotransformation, and transport of ฮฑ-mangostin from Garcinia mangostana (Mangosteen) using simulated digestion and Caco-2 human intestinal cells.
Molecular Nutrition and Food Research.  2009.  53 Suppl 1  S54-S61.
Department : Biochemistry
Journal Name : Molecular Nutrition and Food Research  / IF = 3.308  / h index = 24
Source : Scopus
65. Bumrungpert, A. Kalpravidh, R. W. Chitchumroonchokchai, C. Chuang, C. C. West, T. Kennedy, A. McIntosh, M.
Xanthones from mangosteen prevent lipopolysaccharide-mediated inflammation and insulin resistance in primary cultures of human adipocytes.
JOURNAL OF NUTRITION.  2009.  139  (6): 1185-1191.
Department : Biochemistry
Journal Name : JOURNAL OF NUTRITION  / IF = 3.647  / h index = 121
Source : ISI
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now