ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 673 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 11
Export Excel :
51. Boonyapisit, K; Limsoontarakul, S; Smitasin, N; Isarakrisil, S; Rongwararoj, P; Chiewit, P; Poungvarin, N.
Successful weaning respirator in ALS after stem cell transplantation: report of 5 cases.
JOURNAL OF THE NEUROLOGICAL SCIENCES.  2009.  285  S312-S312.
Department : medicine
Journal Name : JOURNAL OF THE NEUROLOGICAL SCIENCES  / IF = 2.359  / h index = 67
Source : ISI
52. Boonyasirinant, T; Rajiah, P; Setser, RM; Desai, MY; Flamm, SD.
Abnormal Ventriculo-Vascular Coupling is Associated With Abnormal Aortic Stiffness, but Not With Abnormal Myocardial Strain or Torsion in Patients With Hypertrophic Cardiomyopathy: Novel Insights From Cardiac Magnetic Resonance Imaging.
CIRCULATION.  2009.  120  (18): S883-S883.
Department : medicine
Journal Name : CIRCULATION  / IF = 14.595  / h index = 333
Source : ISI
53. Boonyasirinant, T; Rajiah, P; Setser, RM; Lieber, ML; Lever, HM; Desai, MY; Flamm, SD.
Aortic Stiffness Is Increased in Hypertrophic Cardiomyopathy With Myocardial Fibrosis Novel Insights in Vascular Function From Magnetic Resonance Imaging.
JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY.  2009.  54  (3): 255-262.
Department : Medicine
Journal Name : JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY  / IF = 11.438  / h index = 192
Source : ISI
54. Boonyasirinant, T; Schoenhagen, P; Halliburton, SS; Flamm, SD.
Multidetector Computed Tomographic Cardiac Venography for Noninvasive Coronary Sinus Imaging in Ischemic Cardiomyopathy: Implications for Cardiac Resynchronization Therapy in the Setting of Prior Myocardial Infarction.
JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY.  2009.  53  (10): A277-A278.
Department : medicine
Journal Name : JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY  / IF = 11.438  / h index = 206
Source : ISI
55. Boonyasirinant, T; Sester, R; Desai, M; Flamm, S.
Impairment in Aortic Distensibility in Patients with Bicuspid Aortic Valve is Comparable to Marfan Syndrome: A Velocity-Encoded MR Study.
AMERICAN JOURNAL OF ROENTGENOLOGY.  2009.  192  (5):
Department : medicine
Journal Name : AMERICAN JOURNAL OF ROENTGENOLOGY  / IF = 2.940  / h index = 107
Source : ISI
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now