ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 533 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 95
Export Excel :
471. Thuwajit P., Chawengrattanachot W., Thuwajit C., Sripa B., Paupairoj A., Chau-In S.
Enhanced expression of mucin 6 glycoprotein in cholangiocarcinoma tissue from patients in Thailand as a prognostic marker for survival .
Journal of Gastroenterology and Hepatology.  2008.  23  (5): 771-778.
Journal Name : Journal of Gastroenterology and Hepatology
Source : Scopus
472. Tiewcharoen S., Malainual N., Junnu V., Chetanachan P., Rabablert J.
Cytopathogenesis of Naegleria fowleri Thai strains for cultured human neuroblastoma cells.
Parasitology Research.  2008.  102  (5): 997-1000.
Journal Name : Parasitology Research
Source : Scopus
473. Tiewcharoen S., Rabablert J., Chetanachan P., Junnu V., Worawirounwong D., Malainual N.
Scanning electron microscopic study of human neuroblastoma cells affected with Naegleria fowleri Thai strains .
Parasitology Research.  2008.  103  (5): 1119-1123.
Journal Name : Parasitology Research
Source : Scopus
474. Tirawanchai N., Leowattana W., Somkasetrin A., Thongsaen P.
Analysis of polymorphisms in the 5'-flanking region of the apolipoprotein(a) [Apo(a)] gene in thai subjects with coronary artery diseases .
Journal of the Medical Association of Thailand.  2008.  91  (1): 86-92.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
475. Treeprasertsuk, S; Mahachai, V; Tanwandee, T; Piratchvisuth, T; Pramoolsinsap, C; Jutaputti, A; Pornpininworakij, K; Ingsrisawang, L; Keentupthai, T; Jamjaeng, A.
Natural history and outcome of monotherapy of chronic hepatitis B: Multicenter study in Thailand.
AMERICAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY.  2008.  103  S160-S161.
Journal Name : AMERICAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY
Source : ISI
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now