ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 533 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 8
Export Excel :
36. Boontham P., Robins A., Chandran P., Pritchard D., Camara M., Williams P., Chuthapisith S., McKechnie A., Rowlands B.J., Eremin O.
Significant immunomodulatory effects of Pseudomonas aeruginosa quorum-sensing signal molecules: Possible link in human sepsis .
Clinical Science.  2008.  115  (11): 343-351.
Journal Name : Clinical Science
Source : Scopus
37. Boonthimat C., Thongnoppakhun W., Auewarakul C.U.
Nucleophosmin mutation in Southeast Asian acute myeloid leukemia: Eight novel variants, FLT3 coexistence and prognostic impact of NPM1/FLT3 mutations .
Haematologica.  2008.  93  (10): 1565-1569.
Journal Name : Haematologica
Source : Scopus
38. Boonyapisit W., Chalfoun N., Morady F., Jongnarangsin K.
Supraventricular tachycardia with simultaneous atrial and ventricular activation: What is the mechanism? .
Heart Rhythm.  2008.  5  (4): 622-623.
Journal Name : Heart Rhythm
Source : Scopus
39. Boriboonhirunsarn D., Sunsaneevithayakul P.
Abnormal results on a second testing and risk of gestational diabetes in women with normal baseline glucose levels.
International Journal of Gynecology and Obstetrics.  2008.  100  (2): 147-153.
Journal Name : International Journal of Gynecology and Obstetrics
Source : Scopus
40. Boruban M.C., Jaishuen A., Sirisabya N., Li Y., Zheng H.G., Deavers M.T., Kavanagh J.J.
Ovarian endometriosis associated with carcinoma and sarcoma: Case report.
European Journal of Gynaecological Oncology.  2008.  29  (4): 393-396.
Journal Name : European Journal of Gynaecological Oncology
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now