ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 533 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 2
Export Excel :
6. Akaraviputh T., Sriprayoon T., Prachayakul V., Sakiyalak P.
Endoscopic diagnosis of secondary aortoesophageal fistula. .
Endoscopy.  2008.  40  (Suppl 2):
Journal Name : Endoscopy
Source : Scopus
7. Antwi, KB; Analoui, F; Nana-Agyekum, D.
PUBLIC SECTOR REFORM IN SUB-SAHARAN AFRICA: WHAT CAN BE LEARNT FROM THE CIVIL SERVICE PERFORMANCE IMPROVEMENT PROGRAMME IN GHANA?.
PUBLIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT.  2008.  28  (4): 253-264.
Journal Name : PUBLIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT
Source : ISI
8. Apinhasmit W., Chompoopong S., Methathrathip D., Amornmettajit N.
Dimensional guide to harvesting the radius for orofacial reconstruction. .
Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet.  2008.  91  (12): 1879-1883.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet
Source : Scopus
9. Apisarnthanarak A., Apisarnthanarak P., Mundy L.M.
Knowledge and attitudes of influenza vaccination among parents of preschool children in a region with avian influenza (H5N1) .
American Journal of Infection Control.  2008.  36  (8): 604-605.
Journal Name : American Journal of Infection Control
Source : Scopus
10. Apisarnthanarak A., Kiratisin P., Mundy L.M.
Clinical and molecular epidemiology of healthcare-associated infections due to extended-spectrum ฮฒ-lactamase (ESBL)-producing strains of Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae that harbor multiple ESBL genes .
Infection Control and Hospital Epidemiology.  2008.  29  (11): 1026-1034.
Journal Name : Infection Control and Hospital Epidemiology
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now