ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 533 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 15
Export Excel :
71. Chetsawang, J; Govitrapong, P; Chetsawang, B.
Protection of cell death and sustained tyrosine hydroxylase phosphorylation in hydrogen peroxide treated human neuroblastoma SH-SY5Y cultured cells by melatonin .
JOURNAL OF NEUROCHEMISTRY.  2008.  106  26-26.
Journal Name : JOURNAL OF NEUROCHEMISTRY
Source : ISI
72. Chierakul W., Tientadakul P., Suputtamongkol Y., Wuthiekanun V., Phimda K., Limpaiboon R., Opartkiattikul N., White N.J., Peacock S.J., Day N.P.
Activation of the coagulation cascade in patients with leptospirosis.
Clinical Infectious Diseases.  2008.  46  (2): 254-260.
Journal Name : Clinical Infectious Diseases
Source : Scopus
73. Chinachoti T., Poopipatpab S., Buranatrevedhya S., Taratarnkoolwatana K., Werawataganon T., Jantorn P.
The Thai Anesthesia Incident Monitoring Study (Thai AIMS) of post anesthetic reintubation: An analysis of 184 incident reports .
Journal of the Medical Association of Thailand.  2008.  91  (11): 1706-1713.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
74. Chirapapaisan N., Borchert M.S.
Pediatric optic neuritis.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2008.  91  (3): 323-330.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
75. Chompoopong S, Bamrungsuk K, Tilokskulchai K and Wongtawatchai T.
Neuronal Sprouting Following Spared Nerve Injury in Rats Studies by Cholera Toxin B Subunit Immunoreactivity..
J Microsc Soc Thai.  2008.  22  50-55.
Department : Anatomy / Physiology
Journal Name : J Microsc Soc Thai
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now