ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 533 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 14
Export Excel :
66. Chayakulkeeree M., Sorrell T.C., Siafakas A.R., Wilson C.F., Pantarat N., Gerik K.J., Boadle R., Djordjevic J.T.
Role and mechanism of phosphatidylinositol-specific phospholipase C in survival and virulence of Cryptococcus neoformans.
Molecular Microbiology.  2008.  69  (4): 809-826.
Journal Name : Molecular Microbiology
Source : Scopus
67. Chearskul S., Delbridge E., Shulkes A., Proietto J., Kriketos A.
Effect of weight loss and ketosis on postprandial cholecystokinin and free fatty acid concentrations.
American Journal of Clinical Nutrition.  2008.  87  (5): 1238-1246.
Journal Name : American Journal of Clinical Nutrition
Source : Scopus
68. Chen T.M., Wanitphakdeedecha R., Nguyen T.H.
Multibladed knife for staged surgical margin control in nonmelanoma skin cancer .
Plastic and Reconstructive Surgery.  2008.  121  (5): 1870-1871.
Journal Name : Plastic and Reconstructive Surgery
Source : Scopus
69. Chen T.M., Wanitphakdeedecha R., Nguyen T.H., Parks D.H.
Saline irrigation to facilitate unfolding of selected full-thickness skin grafts .
International Journal of Dermatology.  2008.  47  (8): 869-870.
Journal Name : International Journal of Dermatology
Source : Scopus
70. Chen TM, Castaneda M, Wanitphakdeedecha R, Nguyen TH, Tarrand JJ, Soares MK.
Precautions with gentian violet: Skin marking made sterile, effective, and economical.
Am J Infect Control.  2008.  37  (3): 244-246.
Journal Name : Am J Infect Control
Source : Pubmed
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now