ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 533 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 13
Export Excel :
61. Charuluxananan S., Thienthong S., Rungreungvanich M., Chanchayanon T., Chinachoti T., Kyokong O., Punjasawadwong Y.
Cardiac arrest after spinal anesthesia in Thailand: a prospective multicenter registry of 40,271 anesthetics. .
Anesthesia and analgesia.  2008.  107  (5): 1735-1741.
Journal Name : Anesthesia and analgesia
Source : Scopus
62. Chatyingmongkol K., Roongruangchai J, Pilakasiri K, Kasem Kerdpurch.
The Ultrastructure of the Parathyroid Gland in Cadaveric Embalmed Specimens.
Siriraj Med J.  2008.  60  (1): 7-9.
Department : Anatomy
Journal Name : Siriraj Med J
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
63. Chavez A.O., Lopez-Alvarenga J.C., Tejero M.E., Triplitt C., Bastarrachea R.A., Sriwijitkamol A., Tantiwong P., Voruganti V.S., Musi N., Comuzzie A.G., DeFronzo R.A., Folli F.
Physiological and molecular determinants of insulin action in the baboon. .
Diabetes.  2008.  57  (4): 899-908.
Journal Name : Diabetes
Source : Scopus
64. Chavez-Frazier A.E., Wanitphakdeedecha R., Nguyen T.H., Chen T.M.
Introducing the string-of-beads biopsy - Solving diagnostic challenges of the skin with punch biopsies for multiple studies, simple closure: HOW WE DO IT .
Dermatologic Surgery.  2008.  34  (11): 1549-1552.
Journal Name : Dermatologic Surgery
Source : Scopus
65. Chayachinda C., Rattanachaiyanont M., Phattharayuttawat S., Kooptiwoot S.
Premenstrual syndrome in Thai nurses .
Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology.  2008.  29  (3): 199-205.
Journal Name : Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now