ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 533 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 12
Export Excel :
56. Charatcharoenwitthaya P., Angulo P., Enders F.B., Lindor K.D.
Impact of inflammatory bowel disease and ursodeoxycholic acid theraphy on small-duct primary sclerosing cholangitis .
Hepatology.  2008.  47  (1): 133-142.
Journal Name : Hepatology
Source : Scopus
57. Charatcharoenwitthaya P., Enders F.B., Halling K.C., Lindor K.D.
Utility of serum tumor markers, imaging, and biliary cytology for detecting cholangiocarcinoma in primary sclerosing cholangitis .
Hepatology.  2008.  48  (4): 1106-1117.
Journal Name : Hepatology
Source : Scopus
58. Charatcharoenwitthaya, P; Lindor, KD.
Recurrence of primary sclerosing cholangitis: What do we learn from several transplant centers.
LIVER TRANSPLANTATION.  2008.  14  (2): 130-132.
Journal Name : LIVER TRANSPLANTATION
Source : ISI
59. Charlton M., Angulo P., Chalasani N., Merriman R., Viker K., Charatcharoenwitthaya P., Sanderson S., Gawrieh S., Krishnan A., Lindor K.
Low circulating levels of dehydroepiandrosterone in histologically advanced nonalcoholic fatty liver disease.
Hepatology.  2008.  47  (2): 484-492.
Journal Name : Hepatology
Source : Scopus
60. Charuluxananan S., Suraseranivongse S., Jantorn P., Sriraj W., Chanchayanon T., Tanudsintum S., Kusumaphanyo C., Suratsunya T., Poajanasupawun S., Klanarong S., Pulnitiporn A., Phuping Akavipat M.D., Punjasawadwong Y.
Multicentered study of model of anesthesia related adverse events in Thailand by incident report (the Thai anesthesia incidents monitoring study): Results.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2008.  91  (7): 1011-1019.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now