ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 533 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 105
Export Excel :
521. Yumino, D; Redolfi, S; Ruttanaumpawan, P; Su, MC; Yau, B; Lam, J; Bradley, TD.
Relationship between Overnight Rostral Fluid Shift and Sleep Apnea In Heart Failure.
CIRCULATION.  2008.  118  (18): S363-S363.
Journal Name : CIRCULATION
Source : ISI
522. Zhang Y., Fortune B., Atchaneeyasakul L.-O., McFarland T., Mose K., Wallace P., Main J., Wilson D., Appukuttan B., Stout J.T.
Natural history and histology in a rat model of laser-induced photothrombotic retinal vein occlusion .
Current Eye Research.  2008.  33  (4): 365-376.
Journal Name : Current Eye Research
Source : Scopus
523. Zheng Y.-M., Fuchs C., Srisawas P., Faessler A., Yan Y.-P., Kobdaj C., Xing Y.-Z.
Sigma meson production in nuclear reactions .
Communications in Theoretical Physics.  2008.  50  (3): 725-728.
Journal Name : Communications in Theoretical Physics
Source : Scopus
524. Zolotarevsky, E; Al Mohajer, M; Kwon, RS; Gelrud, A; Pausawasdi, N; Schmulewitz, N; Elta, GH; Anderson, MA.
DNA mutational analysis versus cytology with and without fluid CEA level in the diagnosis of mucinous cystic lesions of the pancreas: A multicenter study.
GASTROENTEROLOGY.  2008.  134  (4): A56-A57.
Journal Name : GASTROENTEROLOGY
Source : ISI
525. ดิฐพงศ์ เจริญวิวัฒกุล, ปิยะภัทร เดชพระธรรม.
ต้นทุนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบผู้ป่วยใน.
Journal of Thai Rehabilitation Medicine.  2008.  18  (3): 85-89.
Department : Rehabilitation Medicine
Journal Name : Journal of Thai Rehabilitation Medicine  / IF = 0.108
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now