ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 500 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 8
Export Excel :
36. Bhakdi S.C., Sratongno P., Chimma P., Rungruang T., Chuncharunee A., Neumann H.P.H., Malasit P., Pattanapanyasat K.
Re-evaluating acridine orange for rapid flow cytometric enumeration of parasitemia in malaria-infected rodents.
Cytometry Part A.  2007.  71  (9): 662-667.
Journal Name : Cytometry Part A
Source : Scopus
37. Birukova A.A., Chatchavalvanich S., Oskolkova O., Bochkov V.N., Birukov K.G.
Signaling pathways involved in OxPAPC-induced pulmonary endothelial barrier protection.
Microvascular Research.  2007.  73  (3):
Journal Name : Microvascular Research
Source : Scopus
38. Birukova A.A., Fu P., Chatchavalvanich S., Burdette D., Oskolkova O., Bochkov V.N., Birukov K.G.
Polar head groups are important for barrier-protective effects of oxidized phospholipids on pulmonary endothelium.
American Journal of Physiology - Lung Cellular and Molecular Physiology.  2007.  292  (4): L924-L935.
Journal Name : American Journal of Physiology - Lung Cellular and Molecular Physiology
Source : Scopus
39. Boonchai W., Iamtharachai P., Sunthonpalin P.
Occupational allergic contact dermatitis from essential oils in aromatherapists.
Contact Dermatitis.  2007.  56  (3): 181-182.
Journal Name : Contact Dermatitis
Source : Scopus
40. Boonphong S., Puangsombat P., Baramee A., Mahidol C., Ruchirawat S., Kittakoop P.
Bioactive compounds from Bauhinia purpurea possessing antimalarial, antimycobacterial, antifungal, anti-inflammatory, and cytotoxic activities.
Journal of Natural Products.  2007.  70  (5):
Journal Name : Journal of Natural Products
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now