ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 500 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 37
Export Excel :
181. Kummalue T., O-charoenrat P., Jiratchariyakul W., Chanchai M., Pattanapanyasat K., Sukapirom K., Iemsri S.
Antiproliferative effect of Erycibe elliptilimba on human breast cancer cell lines.
Journal of Ethnopharmacology.  2007.  110  (3): 439-443.
Journal Name : Journal of Ethnopharmacology
Source : Scopus
182. Kunnika Chatyingmongkol, Jantima Roongruangchai, Kajee Pilakasiri, Kasem Koedpuech.
The Ultrastructure of the Secretory Cells of the Human Carotid Body.
Siriraj Med J.  2007.  59  (2): 60-63.
Department : Anatomy
Journal Name : Siriraj Med J
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
183. Kuo P., Chaikomin R., Pilichiewicz A., O'donovan D.G., Wishart J., Meyer J.H., Jones K.L., Feinle-Bisset C., Horowitz M., Rayner C.
Transient, early release of glucagon-like peptide-1 during low rates of intraduodenal glucose delivery .
Gastroenterology.  2007.  132  (4): A545-A545.
Department : Physiology
Journal Name : Gastroenterology
Source : ISI
184. Kuptniratsaikul V., Rattanachaiyanont M.
Validation of a modified Thai version of the Western Ontario and McMaster (WOMAC) osteoarthritis index for knee osteoarthritis .
Clinical Rheumatology.  2007.  26  (10): 1641-1645.
Department : Rehabilitation Medicine
Journal Name : Clinical Rheumatology
Source : ISI
185. Kuptniratsaikul V., Smathajitt A., Danputipong P., Ratanachoti P., Graisorn N., Marktuam S., Phainuphong P.
Disability assessment in elderly orthopedic patients .
Journal of the Medical Association of Thailand.  2007.  90  (10): 2192-2197.
Department : Rehabilitation Medicine
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now