ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 500 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 35
Export Excel :
171. Kositanont U., Saetun P., Krittanai C., Doungchawee G., Tribuddharat C., Thongboonkerd V.
Application of immunoproteomics to leptospirosis: Towards clinical diagnostics and vaccine discovery.
Proteomics - Clinical Applications.  2007.  1  (4):
Journal Name : Proteomics - Clinical Applications
Source : Scopus
172. Kosrirukvongs P, Pusawan P, Viriyataveekul R, Kasemson S.
Clinical presentation of Sjogren’s syndrome.
The Thai Journal of Ophthalmology.  2007.  21  (1): 19-28.
Department : Ophthalmology / Radiology / Clinical Pathology
Journal Name : The Thai Journal of Ophthalmology
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
173. Kovindha A, Kuptniratsaikul V, Dajpratham P, Massakulpan P, Piravej K, Archongka Y, Suethanapornkul S, Manimmanakorn N, Permsirivanich W, Srisa-an Kuptniratsaikul P. .
Thai Stroke Rehabilitation Registry (TSRR).
Journal of Thai Rehabilitation Medicine.  2007.  17  (1): 31-36.
Department : Rehabilitation Medicine
Journal Name : Journal of Thai Rehabilitation Medicine  / IF = 0.108
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
174. Krittayaphong R., Chotinaiwatarakul C., Kangkagate C.
Improvement of quality of life after percutaneous balloon mitral valvulotomy in patients with mitral stenosis: Does rhythm matter? .
Journal of Heart Valve Disease.  2007.  16  (1): 13-18.
Journal Name : Journal of Heart Valve Disease
Source : Scopus
175. Kuhne M., Chalfoun N., Boonyapisit W., Jongnarangsin K.
A wide complex tachycardia: what is the mechanism?.
Journal of cardiovascular electrophysiology.  2007.  19  (3):
Journal Name : Journal of cardiovascular electrophysiology
Source : Pubmed
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now