ค้นหา  :     
 
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 500 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 32
Export Excel :
156. Kintarak J., Liewluck T., Sangruchi T., Hirano M., Kulkantrakorn K., Muengtaweepongsa S.
A novel ECGF1 mutation in a Thai patient with mitochondrial neurogastrointestinal encephalomyopathy (MNGIE).
Clinical Neurology and Neurosurgery.  2007.  109  (7): 613-616.
Journal Name : Clinical Neurology and Neurosurgery
Source : Scopus
157. Kiratisin P., Apisarnthanarak A., Saifon P., Laesripa C., Kitphati R., Mundy L.M.
The emergence of a novel ceftazidime-resistant CTX-M extended-spectrum β-lactamase, CTX-M-55, in both community-onset and hospital-acquired infections in Thailand.
Diagnostic Microbiology and Infectious Disease.  2007.  58  (3): 349-355.
Journal Name : Diagnostic Microbiology and Infectious Disease
Source : Scopus
158. Kiratisin P., Kowwigkai P., Pattanachaiwit S., Apisarnthanarak A., Leelaporn A.
Dyella japonica bacteremia in hemodialysis patient [7].
Emerging Infectious Diseases.  2007.  13  (8): 1266-1267.
Journal Name : Emerging Infectious Diseases
Source : Scopus
159. Kiratisin P., Santanirand P., Chantratita N., Kaewdaeng S.
Accuracy of commercial systems for identification of Burkholderia pseudomallei versus Burkholderia cepacia.
Diagnostic Microbiology and Infectious Disease.  2007.  59  (3): 277-281.
Journal Name : Diagnostic Microbiology and Infectious Disease
Source : Scopus
160. Kitjaroentham A., Hananantachai H., Tungtrongchitr A., Pooudong S., Tungtrongchitr R.
R219K Polymorphism of ATP Binding Cassette Transporter A1 Related with Low HDL in Overweight/Obese Thai Males.
Archives of Medical Research.  2007.  38  (8): 834-838.
Journal Name : Archives of Medical Research
Source : Scopus
 

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now